blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive capacitate persoana juridica - Consultanta juridica

In continuare prezentam Pluritatea, divizibilitatea si cesiunea creantelor in raporturile juridice civile.

Determinarea, pluritatea si schimbarea subiectelor raportului juridic

Determinarea subiectelor raportului juridic civil
-cunoasterea partilor acestui raport

Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil
-raportul juridic civil se stabileste intre o persoana ca subiect activ si o alta persoana ca subiect pasiv
-posibilitatea existentei mai multor persoane, fie ca subiecte active, fie ca subiecte pasive, vorbindu-se astfel despre raporturi juridice civile cu pluralitatea de subiecte

Pluralitatea subiectelor in cazul raporturilor reale
-subiectul pasiv este constituit din pluralitatea celorlalte subiecte de drept civil, mai putin titularul dreptului de proprietate. Subiectul activ poate sa fie o persoana ori poate sa fie alcatuita din mai multe persoane.

Pluralitatea subiectelor in cazul raporturilor de creanta

-pluralitatea poate sa fie activa, pasiva sau mixta

-obligatia divizibila: este aceea care leaga mai multi creditori sau mai multi debitori, intre care creanta sau, dupa caz, datoria este divizibila. Obligatia este divizibila intre mai multi creditori atunci cand fiecare intre acestia nu poate sa ceara de la debitorul comun decat executarea partii sale din creanta.
1)divizibilitate activa – inseamna ca doi creditori care au aceeasi creanta fata de un debitor nu pot sa ceara de la debitor decat partea lor.
2)divizibilitate pasiva – daca un creditor imprumuta doi debutori, creditorul nu poate sa ceara de la un singur debitor toata suma.
3)divizibilitate mixta – este situatia in care exista doi creditori si doi debitori, iar fiecare este tinut sa dea/sa primeasca numai partea sa si nu raspunde pentru altul.

-obligatia solidara: este aceea in care fiecare creditor poate cere debitorului intreaga datorie sau fiecare debitor este tinut si poate fi obligat la plata intregii datorii.
1)solidaritatea activa – posibilitatea fiecarui creditor de a cere de la debitor plata intregii creante
2)solidaritate pasiva – consta in posibilitatea creditorului de a cere oricaruia dintre codebitori executarea integrala a prestatiei care formeaza obiectul obligatiei

-obligatia indivizibila: este aceea care, datorita vointei exprese a partilor ori naturii obiectului obligatiei nesusceptibil, prin natura sa, de divizare materiala sau intelectuala, nu poate fi impartita intre creditori ori intre debitori.

Schimbarea subiectelor raportului juridic civil in Pluritatea, divizibilitatea si cesiunea creantelor

-problema schimbarii subiectelor raportului juridic civil se pune numai in cazul raporturilor patrimoniale

1)Schimbarea persoanei subiectului activ al raportului juridic obligational (schimbarea creditorului)

-exista mijloace care conduc direct sau indirect la schimbarea creditorului: cesiunea de creanta, subrogatia personala si novatia prin schimbare de creditor.
 Cesiunea de creanta este conventia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanta impotriva unui tert.
 Creditorul care transmite creanta se numeste cedent, persoana careia i se transmite creanta se numeste cesionar, iar debitorul creantei transmise se numeste debitor cedat.

 Prin efectul cesiunii de creanta, noul creditor al debitorului cedat va fi cesionarul. Creanta care a format obiectul cesiunii ramane insa neschimbata, pastrandu-se natura ei, precum si eventualele garantii ce o insoteau; cesionarul devine creditor al debitorului cedat pentru valoarea nominala a creantei, indiferent de pretul cesiunii si chiar si atunci cand cesiunea s-a facut cu titlu gratuit.

 Parti in cesiunea de creanta sunt numai cedentul si cesionarul, asa incat, pentru validitatea acesteia, nu este necesar si consimtamantul debitorului cedat, insa, pentru a-i fi opozabila, trebuie indeplinite anumite formalitati (notificarea cesiunii de creanta catre debitorul cedat, acceptarea cesiunii de creanta de catre debitorul cedat printr-un inscris cu data certa; insa, in raporturile dintre cesionarii succesivi ai aceleiasi creante va fi preferat cel care si-a inscris mai intai cesiunea la arhiva indiferent de data cesiunii sau a comunicarii acesteia catre debitor) Orice creanta este cesionabila cu exceptia creantelor declarate de lege incesibile.

Subrogatia personala

-este o modalitate de transmitere legala sau conventionala a dreptului de creanta catre un tert care l-a platit pe creditorul initial in locul debitorului. Persoana care plateste datoria debitorului se numeste solvens, iar creditorul care primeste plata se numeste accipiens.

Ca efect al subrogatiei personale, solvensul ia locul (se subroga) accipiensului, deci subiectul activ initial este inlocuit cu o alta persoana, care devine noul creditor al aceluiasi debitor. Solvensul (subrogatul) dobandeste toate drepturile accipiensului (creditorului platit), deci dobandeste creanta cu toate drepturile si accesoriile ei, inclusiv cu eventualele garantii ce o insotesc.

Novatia

-prin schimbare de creditor consta in substituirea unui nou creditor celui vechi, debitorul devenind obligat fata de noul creditor si fiind liberat fata de vechiul creditor.
Trebuie subliniat ca, spre deosebire de cesiunea de creanta si de subrogatia personala, cand are loc tot o schimbare a creditorului, fara insa a se transforma creanta initiala (aceasta este doar transmisa), in cazul novatiei inclusiv al novatiei prin schimbare de creditor, creanta veche se stinge si se transforma intr-o noua creanta, avand ca titular pe noul creditor.

2)Schimbarea persoanei subiectului pasiv al raportului juridic obligational (schimbarea debitorului)

– nu se poate realiza pe cale directa a unei cesiuni de datorie; care ar presupune instrainarea de catre debitor a datoriei sale catre o terta persoana fara a fi nevoie de consimtamamntul creditorului acelei obligatii. Creditorul are dreptul sa verifice inainte solvabilitatea noului debitor.

 Cesiunea contractului, un mijloc juridic direct de schimbare atat a debitorului, cat si a creditorului. Consimtamantul contractului cedat, consimtamantul care poate fi dat odata cu cesiunea.

 Novatia prin schimbare de debitor are loc atunci cand o terta persoana se angajeaza fata de creditor sa plateasca datoria. O asemenea operatiune poate avea loc cu sau fara consimtamantul debitorului.

 Stipulatia pentru altul, este acel contract prin care una dintre parti stipuleaza o prestatie de la cealalta parte in folosul unei terte persoane, fara sa fie reprezentantul acesteia din urma si fara ca tertul beneficiar sa participe la incheierea contractului. Daca tertul beneficiar nu accepta stipulatia, Codul civil stipuleaza ca dreptul sau se considera ca nu a existat niciodata.


Poprirea

-este o forma de executare silita indirecta; prin care creditorul urmareste sumele sau efetele pe care debitorul sau le are de primit de la o terta persoana. Creditorul care urmareste sumele respective se numeste creditor popritor; debitorul acestuia poarta denumirea de debitor poprit, iar tertul, care la randul lui este debitor al debitorului poprit, se numeste tert poprit.

-indisponibilizarea sumelor sau a efectelor in mainile tertului poprit si in obligarea acestuia de a plati ceea ce datoreaza debitorului poprit direct creditorului popritor.

-tertul poprit devine debitor direct al creditorului popritor; trebuind sa plateasca suma poprita numai acestuia. Ceea ce inseamna ca prin poprire se realizaeaza o schimbare indirecta a persoanei subiectului pasiv al raportului obligational. Mentionam ca prin poprire se naste un nou raport juridic obligational (intre creditorul popritor si tertul poprit); insa nu in toate cazurile se vor atinge cele doua raporturi juridice obligationale preexistente. (este vorba de raportul dintre creditorul popritor si debitorul poprit; care se mentine in limita datoriei ramase neacoperita dupa ce tertul poprit a platit crediturului porpitor, precum si de raportul dintre debitorul poprit si tertul poprit, care se mentine in limita a ceea ce a ramas dupa ce tertul poprit a platit creditorului popritor)

-la o schimbare a subiectului pasiv se poate ajunge, indirect chiar si printr-o cesiune de creanta.
-subiectul pasiv al raportului juridic obligational mai poate fi schimbat si prin mostenire, in cazul persoanelor fizice, respectiv prin: fuziunea, divizare si transformare in cazul persoanelor juridice.


Capacitatea civila

-nu reprezinta altceva decat calitatea de a fi subiect de drept civil
-dou elemente: capacitatea de exercitiu si capacitatea de folosinta
1)capacitatea de folosinta se intelege aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si obligatii civile
2)capacitatea de folosinta este capacitatea unei persoane de a incheia singura acte juridice civile

Capacitatea civila a persoanei fizice

-este recunoscuta tuturor persoanelor

1)Capacitatea de folosinta a persoanei fizice
a)orice persoana fizica are capacitate de folosinta
b)nici o persoana nu poate fi lipsita de aceasta capacitate decat in conditiile legii
c)inceputul capacitatii de folosinta este masrcat de nasterea persoanei
d)continutul este dat de aptitudinea de a avea drepturi si obligatii
e)incetarea are loc la moartea persoanei

2)Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice
a)nu toate persoanele au capacitate de exercitiu, exista trei cazuri: deplina, restransa si fara
b)capacitatea de exercitiu se dobandeste la majorat cu exceptia cazului in care persoana este pusa sub interdictie
c)persoanele care se casatoresc intre 16-18 ani sau prin hotarea instantei de tutela se poate obtine capacitatea deplina de exercitiu anticipat
d)incetarea acestei capacitati poate avea loc la moartea persoanei, prin punere sub interdictie sau prin anularea casatoriei minorului de rea-credinta

Capacitatesa civila a persoanei juridice

-persoana juridica se infiinteaza: prin actul de infiintare al organului competent, prin actul de infiintare al celor care o constituie, in orice alt mod prevazut de lege

1)Capacitatea de folosinta
a)incepe de la infiintarea societatii (supuse inregistrarii si nesupuse inregistrarii)
b)continutul reprezinta aptitudinea de a aptitudinea generala si abstracta de a avea tpate drepturile si obligatiile
c)persoanele fara scop lucrativ pot avea doar acele drepturi si obligatii necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege
d)capacitatea de folosinta se sfarseste odata cu incetarea persoanei juridice (desfiintare);constatarea sau declararea nulitatii, fuziunea, transformare, dizolvare, desfiintare, divizare totala, sau alt mod prevazut de lege.

2)Capacitatea de exercitiu
a)persoana juridica trebuie sa participe la circuitul civil prin incheirea actelor juridice civile
b)capacitatea de exercitiu se pune in valoarea prin organele sale de administrare
c)inceputul este marcat de infiintarea societatii
d)sfarsitul capacitatii de exercitiu corespunde cu momentul incetarii existentei acesteia

Sfaturi si opinii in Pluritatea, divizibilitatea si cesiunea creantelor

Daca aveti datorii acestea pot fi transmise. In raporturile de creante exista maimulti subiecti. Dar nu este nevoie sa stiti dvs toate acestea. Putem sa va ajutam daca ne contactati.