Consultanta rapida

Arbitraj

Arbitraj

Arbitrajul este modalitate de solutionare a litigiilor alternativa precum medierea. In Romania aceasta ramura de drept nu este atat de utilizata. Fata de un tribunal obisnuit aceasta este o jurisdictie de ordine privata care se bucura de supravegherea si controlul statului. Va putem asista si reprezenta in disputele arbitrale sau va oferim o consultanta juridica de specialitate.

Nu pot fi solutionate in arbitraj toate cauzele, precum: cauzele penale sau pentru care conform legii nu se poate tranzactiona, drepturile nepatrimoniale sau de care o perosna nu poate dispune, cererile de stare civila si succesiunile.

Avantajele acestei proceduri este durata mult mai scurta, costurile sunt mai mici, iar arbitrii au putine cauze si au mai mult timp sa acorde fiecarei cauze. Hotararea arbitrala este definitiva. In special se foloseste aces mod de stingere al litigiilor intre societati. (dr. comercial)

Clauza arbitrala

Pentru a intra in compententa arbitrajului un litigiu, trebuie sa existe o clauza arbitrala. Clauza poate fi inclusa intr-un paragraf dintr-un contract sau poate fi un contract separat intre parti. Forma scrisa este obligatorie.

Tribunalul arbitral

Acesta poate fi format ad-hoc sau stabilit in clauza arbitrala ori cel putin ales modul prin care se va forma. Ser stabilesc locul, modul de organizare si arbitrii. Numarul de arbitrii trebuie sa fie impar, in general se alege 1 maxim 3. Arbitrul poate fi ales la inamplare de pe liste sau fiecare parte alege cate 1 arbitru iar acestia desemneaza un al3-lea ce va fi presedintele sedintei.

Judecata

In arbitraj judecata decurge precum intr-o instanta normala, partile pot deroga de la normele din CPC cu respectarea regulilor de ordine publica.

Arbitrul studiaza dosarul si citeaza partile. Partile pot solicita judecata in lipsa sau prin reprezentant (avocat). Daca partile nu se prezinta, se va solutiona litigiul in absenta acestora inafar cazului in care s-a cerut amanarea.

In timpul judecatii se propun si administreaza probe (inscriuri, martori, expertiza), formula cereri si exceptii si se pot lua masuri asiguratorii.

La inceput arbitrii stabilesc cheltuielile provizorii incluzand onorariile, sumele datorate de parat si reclamant. Daca paratul refuza efectuarea plati, reclamantul va consemna suma, iar prin hotararea arbitrala se va stabili suma finala datorata si cuantumul datorat de fiecare parte.

Hotararea arbitrala

In baza probelor administrate, in temeiul contractului principal si al normelor de drept aplicabile se delibereaza si pronunta hotararea arbitrala. Aceasta hotarare va fi redactata si comunicata partilor iar arbitrii sunt dezinvestiti de solutionarea cauzei. Aceasta hotararea poate fi completata, indreptata sau se pot cere lamuriri printr-o cerere distincta. Hotararea arbitrala poate fi atacata la Tribunal cu actiune in anulare pentru motive de procedura de exemplu: nu exista conventia arbitrala, a fost depasit termenul de 6luni, litigiul nu era de competenta arbitrajului, etc.

ICSID si procedura

Sesizarea ICSID incepe prin depunerea unei cereri arbitrale. Orice stat contractant sau orice resortisant al unui stat contractant care dorește să instituie conciliere sau arbitraj o procedură în temeiul Convenției adresează o cerere în acest sens în scris secretarului general, la sediul Centrului. Cererea trebuie să indice dacă se referă la o conciliere sau o procedură de arbitraj. Acesta se redactează într-o limbă oficială a Centrului, sunt datate, și se semnează de către partea solicitantă sau reprezentantul său autorizat. Cererea poate fi făcută în comun de către părțile la diferend

Informatiile suplimentare sunt optionale.

Cererea poate, în plus stabili orice prevederi convenite de părți în ceea ce privește numărul de conciliatori sau arbitri, precum și metoda de numire a acestora, precum și orice alte dispoziții convenite cu privire la soluționarea litigiului. Cererea trebuie să fie însoțită de cinci exemplare semnate suplimentare. Secretarul general poate solicita astfel de copii suplimentare, așa cum le consideră necesare. Orice documentație depusă cu cererea trebuie să fie conforme cu cerințele Regulamentului administrativ și financiar

Partea solicitantă poate, prin notificare scrisă adresată Secretarului General, retrage cererea înainte de aceasta a fost înregistrată. Secretarul general va notifica prompt celeilalte părți.

Avem experinta in fata instantelor dar suntem familiarizati si cu arbitrajul. Unii dintre avocati finalizand studii in domeniu precum Master in Arbitraj International in cadrul Universitatii Bucuresti. Onorariile noastre pornesc de la 100lei.

Contacteaza-ne

Poti lua legatura cu noi prin telefon si email sau poti completa formularul si te cotactam noi.

Telefon : 0756312330
Email : contact@consultantarapida.ro
Adresa : Str Cpt Nicolae Licaret nr 6 Bucuresti Sector 3 Vezi locatia