Consultanta rapida

Drept Civil

Drept Civil

Dreptul civil este acea ramura de drept ce reglementeaza relatiile social-patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si/sau juridice ce se afla pe pozitii de egalitate juridica, chiar cand una dintre parti este statul (ca persoana privata si nu ca autoritate publica).

Servicii

 •  Consultanta juridica de specialitate
 •  Cereri si actiuni in justitie de orice fel in concordanta cu noile modificari legislative
 •  Garantie pentru evictiune
 •  Simulatie
 •  Rezilierea si rezolutiunea contractelor
 •  Revendicare mobiliara si imobiliara
 •  Granituire
 •  Partaj judiciar
 •  Succesiuni
 •  Actiuni privind dreptul de servitute
 •  Raspundere civila contractuala si delictuala
 •  Actiuni in nulitatea actelor
 •  Actiuni in anulare si in constatarea a actelor juridice
 •  Actiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune
 •  Actiuni in pretentii
 •  Actiuni posesorii
 •  Uzucapiune
 •  Mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri, partaj mostenire
 •  Recuperari de creante
 •  Iesiri din indiviziune
 •  Contraventii
 •  Recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei
 •  Masuri asiguratorii
 •  Evacuari
 •  Exproprieri
 •  Executari silite
 •  Contestatii la executare
 •  Redactarea, negocierea, modificarea si incetarea contractelor civile de:
 1.  Vanzare – Cumparare
 2.  Imprumut
 3.  Depozit
 4.  Donatie
 5.  Intretinere
 6.  Inchiriere
 7.  Renta Viagera
 8.  Comodat
 •  Tranzactii, redactare contracte de orice fel , alte cereri
 •  Legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti
 •  Asistenta si reprezentare in fata notarului public
 •  Negocieri
 •  Achizitii imobiliare
 •  Reprezentare si asistare in proceduri necontencioase
 •  Imobiliare:
 1.  Recuperarea sumelor de bani de la Autoritatea Nationala pentru restituirea Proprietatilor conform prevederilor Legii 9/1998, Legea 247/2005, Legea 10/2001;
 2.  Asistenta sau reprezentare in litigii imobiliare (revendicari, exproprieri, evacuari, recuperare investitii imobiliare, granituiri, desfiintare lucrari, partaj – iesire din indiviziune, succesiuni);
 3.  Operatiuni de intabulare a drepturilor reale si alte operatiuni de cadastru
 4.  Orice alte activitati de consultanta juridica in materie imobiliara
 5.  Obtinere cartea tehnica a constructiei
 6.  Verificarea titlurilor de proprietate in materie imobiliara;
 7.  Obtinere fisa de date sintetice
 8.  Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor
 9.  Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie

Incepe acum

Contacteaza-ne

Poti lua legatura cu noi prin telefon si email sau poti completa formularul si te cotactam noi.

Telefon : 0756312330
Email : contact@consultantarapida.ro

Formular de contact