blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Drept comercial

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

octombrie 2020 - Consultanta juridica

Autorizare societati de avocat se realizeaza la anumite institutii: ISU, mediu, politie, ANRE. Pentru a putea functiona in anumite domenii, societatile sunt obligate sa se autorizeze.

Autorizare in securitate

Activitatea de paza si protectie precum montarea, mentenanta si repararea sistemelor de securitate sunt supravegheate de organele de politie. Societatile de paza sunt extensii ale sectiilor de politie, parteneri de ordin privat in asigurarea linistii publice.

Noi putem sa va asistam, reprezentam si sa va oferim constultanta juridica in vederea obtinerii unor astfel de sisteme. Dvs trebuie sa aveti un administrator licentiat in profesia care va fi exercitata precum si un minim de personal autorizat. Contactati un avocat acum la tel 0756312330

Exista doua situatii de obtinere autorizare securitate: autorizare initiala si prelungire autorizare. In prima situatie este necesar ca administratorul sa fie acreditat, iar pentru prelungire este suficient sa aveti angajati acreditati.

Autorizare ISU

Se poate obtine autorizare persoanelor de catre ISU prin urmarea unui curs si sustinearea examenului de promovare.

Noi putem sa va asitam in vederea obtinerii autorizarii societatilor pentru instalarea, mentenanta si repararea sistemelor apararii impotriva incendiilor. Solicitati oferta prin mai la adresa contact@consultantarapida.ro si vom raspunde prompt.

Pentru obtinerea autorizatiei este necesara depunerea mai multor documente la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Acte necesare:

 • Cererea de autorizare
 • Documentele societatii
 • Certificat constatator
 • Lista cu personalul de specialitate semnată şi ştampilată de solicitant;
 • Copii de pe certificatul/certificatele de competenţă profesională însoţite de suplimentul/suplimentele descriptiv/descriptive pentru ocupaţii specifice
 • Buletine de verificare metrologică sau certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic/atestate/acreditate pentru mijloacele de măsurare din dotare, după caz;
 • Copie de pe autorizaţia/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologie şi anexele la aceasta/acesta în care sunt precizate mijloacele de măsurare pentru care laboratorul are dreptul să efectueze verificare metrologică sau etalonare, după caz;
 • Documente semnate şi ştampilate de solicitant din care să rezulte perioada de etalonare stabilită pentru fiecare mijloc de măsurare din dotare, cum ar fi: procedură, plan de etalonare ş.a.m.d.;
 • Procedura de lucru specifică activităţii pentru care se solicită autorizarea
 • Copie de pe autorizaţia emisă de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR pentru efectuarea activităţilor de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică şi reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, domeniul de volum minimum 150 litri şi presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot (N2) şi bioxid de carbon (CO2), în cazul persoanelor care solicită autorizarea pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
 • Dovada achitării contravalorii prestărilor de servicii efectuate de către Centrul Naţional.
 • Lista cu mijloacele tehnice din dotare, semnată şi ştampilată de solicitant

Autorizare ANRE

O societate poate fi autorizata ANRE pentru lucrari: de joasa tensiune, de medie tensiune si de intalta tensiune. Aceste clase contin mai multe sub-categorii ce vor fi studiate impreuna cu expertul in timpul obtinerii autorizatiei specifice. Suna un avocat acum!

DOCUMENTE NECESARE

 1. cerere de solicitare a autorizației de societate prestatoare de servicii energetice
 2. copia documentului care face dovada plăţii tarifului de analiză a documentaţiei;
 3. documentele societatii
 4. certificat constatator în original
 5. copia atestatului de manager energetic al persoanei angajate de către persoana juridică solicitantă;
 6. copia certificată „conform cu originalul” a contractului individual de muncă al managerului energetic angajat în   cadrul persoanei juridice solicitante;
 7. cazier judiciar al persoanei juridice solicitante a autorizaţiei.

Pentru asistenta juridica de specialitate ne puteti contacta aici!