blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

ianuarie 2020 - Consultanta juridica

Dreptul Concurentei in relatiile comerciale, definit ca fiind ansamblul de reglementari menite sa asigure (in raporturile de piata interne si internationale); existenta si exercitiul normal al competitiei dintre agentii economici, in lupta pentru castigarea, extinderea si pastrarea clientelei.

Daca veti considera ca o companie rivala va face concurenta neloiala prin anumite actiuni putem chema in judecata agentul economic; pentru a il forta sa inceteze acele activitati si eventual sa va plateasca despagubiri.

In Dreptul Concurentei in relatiile comerciale se duce o poilitica de mentinere si promovare a practicilor loiale; pentru garantarea conditiilor echitabile si egale de concurenta.

In concluzie, putem defini Dreptul Concurentei in relatiile comerciale ca fiind ramura de drept compusa din totalitatea normelor juridice care au scopul de a asigura, în cadrul raporturilor de piata internationala si nationala prezenta competitiei si exercitiul normal al ei între agentii economiei în lupta lor pentru câştigarea, extinderea si păstrarea clientelei.

Societatile mari nu au dreptul de a se folosi de puterea lor de negociere; pentru a impune clientilor sau furnizorilor lor condiții care le-ar îngreuna desfasurarea unor contracte comerciale cu firme concurente. Comisia poate amenda firmele care recurg la astfel de practici, deoarece pot determina o creștere a prețurilor și/sau reducerea ofertei. In general in practica Comisia tinde sa pedepseasca din ce in ce mai bland companiile; daca „recidiveaza” uneori ajungand la amenzi derizorii pentru anumite companii foarte dezvoltate.

Legislatie

Baza reglementarii acestei ramuri de drept consta in articolele 101 și 102 din tratat (TFUE) ce prohibiteaza diverse practici anticoncurențiale. Articolul 103 conferă Consiliului European competența de a institui un sistem de aplicare a legii, inclusiv impunerea unor amenzi. In temeiul articolului 103 din TFUE, Regulamentul 1/2003 VII, îi conferă Comisiei puterea de a asigura respectarea legilor și de aplicare amenzilor companiilor în caz de încălcare a acestora.

Servicii avocat

Daca doriti sa colaboram, cabinetul nostru de avocatura este alegerea perfecta; trimiteti un e-mail si va vom raspunde cu oferta noastra in cel mai scurt timp. Onorariile noastre pornesc de la 100lei.

blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Arbitrajul

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

ianuarie 2020 - Consultanta juridica

Consultanta Juridica cu avocati experti implica relatarea faptelor de catre client, analizarea documentelor si gasirea solutiei optime pentru client.

La finalul consultantei exista posiblitatea sa descoperiti ca nu se mai poate face nimic, dar sa tineti cont ca este mai bine sa stiti adevarul decat sa incepeti o procedura fara sens in care veti pierde timp si bani.

Avocatul va poate spune in ce situatie sunteti,ce drepturi aveti, ce posibilitate de rezolvare exista.

Consultanta juridica se poate tine la cabinetul de avocatura, prin e-mail, telefon, video-conferinta etc.
Orice opinie/sfat, raspuns la intrebare se considera consultanta juridica.

Redactarea acteloractiunilor in justitieanalizarea doasarelor complexe ce presupun un efort mai mare depasesc limitele consultantei.
Cabinetul nostru de avocatura ofera consultanta in diferite ramuri de drept: fiscal, comercial, civil, familie, etc.

Ne folosim experienta de 15 ani pentru a oferii cele mai bune solutii clientilor nostrii.
Raspunsul nostru este prompt, eficient, iar sinceritatea ne recomanda. Ne place sa informam clientii si despre cele mai mici riscuri la care se expun.

Prin echipa noastra de avocati colaboratori consilieri juridici partenere, putem oferi consultanta juridica de cea mai buna calitate; personalizata orientata catre client si domeniul de afaceri, dar si reprezentare in toata tara oferind o mana de ajutor in procedurile administrative.


La incheirea contractelor, aveti posibilitatea sa va asiste un avocat inclusiv prin negociere si mediere. In cadrul contractelor este un limbaj tehnic si de multe ori puteti sa nu observati anumite clauze abuzive.

Daca semnati un contract neechilibrat prin care va obligati la mai mult sigur veti regreta mai tarziu.

Va asteptam la Consultanta Juridica cu avocati experti in Bucuresti sector 3 va puteti programa telefonic la o consultanta juridica la cabinetul nostru de avocatura, garantam discretie si profesionalism.

blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Arbitrajul

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

ianuarie 2020 - Consultanta juridica

Arbitrajul este modalitate de solutionare a litigiilor alternativa precum medierea. In Romania aceasta ramura de drept nu este atat de utilizata. Fata de un tribunal obisnuit aceasta este o jurisdictie de ordine privata care se bucura de supravegherea si controlul statului. Va putem asista si reprezenta in disputele arbitrale sau va oferim o consultanta juridica de specialitate.

Nu pot fi solutionate in arbitraj toate cauzele, precum: cauzele penale sau pentru care conform legii nu se poate tranzactiona, drepturile nepatrimoniale sau de care o perosna nu poate dispune, cererile de stare civila si succesiunile.

Avantajele acestei proceduri este durata mult mai scurta, costurile sunt mai mici, iar arbitrii au putine cauze si au mai mult timp sa acorde fiecarei cauze. Hotararea arbitrala este definitiva. In special se foloseste aces mod de stingere al litigiilor intre societati. (dr. comercial)

Clauza arbitrala

Pentru a intra in compententa arbitrajului un litigiu, trebuie sa existe o clauza arbitrala. Clauza poate fi inclusa intr-un paragraf dintr-un contract sau poate fi un contract separat intre parti. Forma scrisa este obligatorie.

Clauza arbitrala poate fi incheiata inainte sau dupa aparitia disputei. Din aceasta conditie rezulta ca trebuie sa existe un acord al ambelor parti de a solutiona cauza in tribunalul arbitral.

Clauza arbitrala poate stabili modul de formare a tribunalului arbitral, alegerea arbitrilor, legea aplicabila, cu respectarea normelor de ordine publica.

Existenta clauzei arbitrale exclude posibilitatea solutionarii litigiului intr-o alta instanta fara acordul ambelor parti.

Tribunalul arbitral

Acesta poate fi format ad-hoc sau stabilit in clauza arbitrala ori cel putin ales modul prin care se va forma. Ser stabilesc locul, modul de organizare si arbitrii. Numarul de arbitrii trebuie sa fie impar, in general se alege 1 maxim 3. Arbitrul poate fi ales la inamplare de pe liste sau fiecare parte alege cate 1 arbitru iar acestia desemneaza un al3-lea ce va fi presedintele sedintei.

Arbitrajul poate fi organizat de parti, de catre o isntitutie sau tert. Arbitru poate fi orice persoana cu capacitate deplina de execitiu.

Arbitrii trebuie sa accepte sau sa refuze calitatea lor de la numire. Acestia pot fi recuzati si inlocuiti in cazuri anume prevazute de lege.

Raspund pentru prjudiciul creat in conditiile legii in timpul exercitarii atributiilor de arbitru.

Procedura

Arbitrajul nu poate dura mai mult de 6luni sub sanctiunea caducitatii, acest termen poate fi prelungit in anumite situatii. Arbitrii pot prelungi cu maxim 3 luni in cazuri justificate. Termenul se suspenda in timpul recuzarii si se prelungeste de drept cu 3 luni de la decesul unui arbitru.

Tribunalul arbitral este sesizat cu o cerere arbitrala, ce va fi comunicata de reclamant. Paratul poate depune intampinare in termen de 30 de zile si va putea introduce o cerere reconventionala.

Judecata Arbitrajul solutionare alternativa a litigiilor

In arbitraj judecata decurge precum intr-o instanta normala, partile pot deroga de la normele din CPC cu respectarea regulilor de ordine publica.

Arbitrul studiaza dosarul si citeaza partile. Partile pot solicita judecata in lipsa sau prin reprezentant (avocat). Daca partile nu se prezinta, se va solutiona litigiul in absenta acestora inafar cazului in care s-a cerut amanarea.

In timpul judecatii se propun si administreaza probe (inscriuri, martori, expertiza), formula cereri si exceptii si se pot lua masuri asiguratorii.

La inceput arbitrii stabilesc cheltuielile provizorii incluzand onorariile, sumele datorate de parat si reclamant. Daca paratul refuza efectuarea plati, reclamantul va consemna suma, iar prin hotararea arbitrala se va stabili suma finala datorata si cuantumul datorat de fiecare parte.

Hotararea arbitrala in Arbitrajul solutionare alternativa a litigiilor

In baza probelor administrate, in temeiul contractului principal si al normelor de drept aplicabile se delibereaza si pronunta hotararea arbitrala. Aceasta hotarare va fi redactata si comunicata partilor iar arbitrii sunt dezinvestiti de solutionarea cauzei. Aceasta hotararea poate fi completata, indreptata sau se pot cere lamuriri printr-o cerere distincta. Hotararea arbitrala poate fi atacata la Tribunal cu actiune in anulare pentru motive de procedura de exemplu: nu exista conventia arbitrala, a fost depasit termenul de 6luni, litigiul nu era de competenta arbitrajului, etc.

Executarea hotararii in Arbitrajul solutionare alternativa a litigiilor

Se poate executa de buna voie sau prin executare silita precum o hotarare obiscnuita.

ICSID si procedura

Sesizarea ICSID incepe prin depunerea unei cereri arbitrale. Orice stat contractant sau orice resortisant al unui stat contractant care dorește să instituie conciliere sau arbitraj o procedură în temeiul Convenției adresează o cerere în acest sens în scris secretarului general, la sediul Centrului. Cererea trebuie să indice dacă se referă la o conciliere sau o procedură de arbitraj. Acesta se redactează într-o limbă oficială a Centrului, sunt datate, și se semnează de către partea solicitantă sau reprezentantul său autorizat. Cererea poate fi făcută în comun de către părțile la diferend

Cererea trebuie sa aiba o anumita forma si continut:

 1. Cererea trebuie să:
  1. desemneze tocmai fiecare parte la diferend și precizează adresa fiecărui;
  2. în cazul în care una dintre părți este o subdiviziune constitutiv sau o agenție a unui stat contractant, că acesta a fost desemnat la Centrul de către acest stat’
  3. indică data consimțământului și a instrumentelor în care este înregistrat, inclusiv, în cazul în care una dintre părți este o subdiviziune constitutiv sau o agenție a unui stat contractant, date similare cu privire la aprobarea unui astfel de acord de către acel stat dacă nu a notificat Centrului că nu este necesară o astfel de aprobare;
  4. indică în ceea ce privește partea care este resortisant al unui stat contractant:
   1. naționalitatea sa, la data consimțământului; și
   2. în cazul în care partea este o persoană fizică:
    • naționalitatea sa la data solicitării; și
    • că el nu avea naționalitatea statului parte contractant la diferend, fie la data consimțământului sau la data solicitării; sau
   3. în cazul în care partea este o persoană juridică care, la data consimțământului avut naționalitatea statului parte contractant la diferend, acordul părților care ar trebui să fie tratat ca un resortisant al unui alt stat contractant, în sensul Convenției;
  5. conțin informații cu privire la aspectele în litigiu care indică faptul că există, între părți, un litigiu care decurge direct dintr-o investiție; și
  6. stat, în cazul în care partea solicitantă este o persoană juridică, că a luat toate măsurile interne necesare pentru a autoriza solicitarea.
 2. Informațiile cerute sunt susținute de o documentație.
 3. „Data consimțământului“ înseamnă data la care părțile la diferend consimțit în scris să-l prezinte la Centrul; dacă părțile nu au acționat în aceeași zi, înseamnă data la care a doua parte a acționat.

Informatiile suplimentare sunt optionale:

Cererea poate, în plus stabili orice prevederi convenite de părți în ceea ce privește numărul de conciliatori sau arbitri, precum și metoda de numire a acestora, precum și orice alte dispoziții convenite cu privire la soluționarea litigiului. Cererea trebuie să fie însoțită de cinci exemplare semnate suplimentare. Secretarul general poate solicita astfel de copii suplimentare, așa cum le consideră necesare. Orice documentație depusă cu cererea trebuie să fie conforme cu cerințele Regulamentului administrativ și financiar

 1. La primirea unei solicitări Secretarul general va:
 2. trimite o confirmare a părții solicitante;
 3. să ia nici o altă acțiune în ceea ce privește cererea până când a primit plata taxei stabilite.
 4. De îndată ce a primit taxa pentru depunerea cererii, Secretarul general va transmite o copie a cererii și a documentației de însoțire a celeilalte părți.
 1. Secretarul general va, sub rezerva articolul 5(1)(b), cât mai repede posibil, fie:
  • înregistreze cererea în conciliere sau registrul de arbitraj și în aceeași zi notifică părțile înregistrării; sau
  • dacă găsește, pe baza informațiilor conținute în cerere, că litigiul este în mod evident în afara jurisdicției Centrului, notifică părților de refuzul său de a înregistra cererea și a motivelor care au.
 2. O procedură în temeiul Convenției se consideră a fi fost instituit la data înregistrării cererii.

Anunțul de înregistrare a unei cereri se:

 1. înregistrează ca cererea înregistrată și indică data înregistrării și expedierii acestui anunț;
 2. notifică fiecare parte că toate comunicările și avizele în legătură cu procedura va fi trimisă la adresa indicată în cerere, cu excepția cazului în o altă adresă este indicată la Centrul;
 3. dacă nu a fost deja furnizat astfel de informații, să invite părțile să comunice orice prevederi Secretarului General convenite de aceștia în ceea ce privește numărul și modul de numire a conciliatori sau arbitri;
 4. să invite părțile să procedeze, cât mai repede posibil, să constituie o comisie de conciliere;
 5. reamintesca părților că înregistrarea cererii nu aduce atingere competențelor și funcțiile Comisiei de conciliere sau tribunalul arbitral, în ceea ce privește competența, competență și meritele; și
 6. să fie însoțite de o listă a membrilor grupului de conciliatorilor sau a arbitrilor Centrului.

Partea solicitantă poate, prin notificare scrisă adresată Secretarului General, retrage cererea înainte de aceasta a fost înregistrată. Secretarul general va notifica prompt celeilalte părți.

Avem experinta in fata instantelor dar suntem familiarizati si cu arbitrajul. Unii dintre avocati finalizand studii in domeniu precum Master in Arbitraj International in cadrul Universitatii Bucuresti. Onorariile noastre pornesc de la 100lei.

blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

ianuarie 2020 - Consultanta juridica

In viata putem trece printr-un divort cand ne asteptam mai putin. Vom enumera acte divort pentru procedura civila rapida dar si alte „portite” legale. In continuare puteti sa va informati in legatura cu toate procedurile. Acest articol nu va asigura o pregatire necesara reprezentarii in procese. Daca aveti nevoie de asistare si reprezentare va asteptam la cabinetul nostru de avocatura.

Care este procedura de divort, ce acte sunt necesare si cat costa un divort

In urma solicitarilor numeroase, telefonice si online pentru informatii despre divort am hotarat sa publicam un articol complet prin care sa raspundem la majoritatea intrebarilor. Cum poti divorta? Unde divortezi? Ce acte sunt necesare pentru divort? Cat costa divortul? Cat dureaza un divort? Divortul la distanta este posibil? Totusi, documentarea online nu inlocuieste asistenta juridica de specialitate, ne puteti contacta pentru a programa consultatie in vederea inceperii colaborarii.

Divortul este modalitatea prin care se desface casatoria, pe cale administrativa (notariat sau la starea civila) sau judiciar (judecatorie). Noi putem sa ducem procedura divortului la capat foarte repede si raspundem nevoilor de consultanta juridica prompt.

Divort la notariat Acte divort pentru procedura civila rapida

Este reglementata prin lege posibilitatea notarului public sa desfaca o casatorie si sa elibereze un certificat de divort. Cabinetul nostru de avocatura ofera asistenta si in cadrul procedurii la notar.

Sotii se pot prezenta personal sau prin mandatar. La depunerea actelor mandatul il poate avea unul dintre soti, dar la eliberarea certificatului de divort trebuie sa fie prezenti ambii soti.

Procedura divortului la notar

Se poate divorta pe cale amiabila la notariat. Sotii trebuie sa se inteleaga in privinta tuturor aspectelor: nume de dupa casatorie, custodia si domiciliul minorilor, pensia de intretinere, programul de vizita, etc.

Certificatul de divort nu face mentiune fata de culpa. In prima faza se face o programare la notar, se incheie actul in care se mentioneaza toate aspectele, se plateste taxa notariala, iar peste o luna se revine la acelasi notar sa definitiveze incheierea.

Daca nu stiti sau nu sunteti sigur de decizia dvs. puteti fii reprezentat sau sfatuit de un avocat in privinta desfacerii casatoriei si cererilor auxiliare (partaj, minori, etc).

Notarul va incheia orice conventie care se incadreaza in limitele legale dar este in interesul dvs. sa va stiti drepturile si obligatiile si sa incheiati o conventie in avantajul dvs.

Costuri

Onorariul minim pentru divortul la notar este de 675 lei si se plateste integral la depunerea cererii si nu se returneaza daca sotii se razgandesc.

Totalul taxelor pentru divortul cu minori este de minim 920 lei conform reglementarilor legii notarilor.

Durata divort la notariat

Divortul nu poate dura mai putin de o luna. Se depune cererea de divort si din acel moment trebuie sa se lase ragaz sotilor sa gandeasca.

Dovada domiciliului comun se face pe baza actelor de identitate sau prin declaratie pe proprie raspundere autentica(notariala). Daca sunteti din Bucuresti puteti merge la orice notariat nu are importanta sectorul.

Pentru casatoriile incheiate inafara granitelor casatoria se considera incheiata la Primaria Sectorului 1, astfel puteti merge la oircare notariat din Bucuresti.

Eliberare certificat de casatorie

Notarul va cerifica:

-prezenta sotilor

-daca doriti desfacerea casatoriei

-daca sunteti de acord in privinta cererii asa cum este formulata

-sa nu fiti pusi sub interdictie

-consimtamantul liber si neviciat

Se poate elibera si un certificat de divort european.

Partajul sau separarea bunurilor comune

In urma divortului la notar se pot imparti bunurile comune prin partaj. Actele pentru partaj se depun odata cu divortul, iar certificatul de partaj se elibereaza la 30 de zile de la desfacerea casatoriei. Regula principala este buna invoiala a sotilor.

Acte divort pentru procedura civila rapida cu minori

Notarul poate desface casatoria si cand exista copii minori rezultati din casatorie sau adoptati de ambii soti.

Costul pentru divorțul cu copii minori este 920 lei (inclusiv TVA 19%). Acest total include:

– onorariul notarial pentru divorţul prin acord: 700 lei;

– tariful de înregistrare a cererii de divorț în Registrul Național al Cererilor de Divorț: 50 lei;

– legalizarea copiilor certificatelor de naștere (soți și minor) și a copiei certificatului de căsătorie: 6 lei x 4;

Trebuie incheiata o conventie, ce va cuprinde numele de familie pe care îl va purta fiecare după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei copilului minor şi alte aspecte prezentate mai jos, în subtitlul „Condiţii”.

Această convenţie se va taxa separat, după cele 30 de zile de la depunerea cererii de divorț şi costă 60 lei (inclusiv TVA).

Ancheta psiho-sociala este obligatorie si se face gratuit prin serviciul de autoritate tutelara. Minorul de peste 10 ani va fii ascultat obligatoriu. Parintii au obligatia de intretinere, prin conventia de intretinere a minorului nu se poate renunta la acest aspect. Declaratia va fi data de minor impreuna cu ambii parinti si semnata de acestia.

Sotii trebuie sa fie de acord in privinta: exercitarii autorităţii părinteşti de către ambii părinţi; sabilirea locuinţei copiiului minor după divorţ; modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copiii minori; stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Obliagtia de intretinere se calculeaza raportat la veniturilor sotului la care nu vor sta copii, astfel: până la 1/4 din venitul său lunar net pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii şi 1/2 pentru 3 sau mai mulţi copii; Pensia de intretinere nu poate depasi 1/2 din totalul veniturilor. Conventia se poate modifica la acelasi notar.

Daca aveti nevoie de o consultanta juridica inainte puteti sa veniti la cabinetul nostru de avocatura si putem sa va asistam la notariat eventual.

Acte divort pentru procedura civila rapida la starea civila

In urma simetriei, institutia care elibereaza un act poate sa-l desfaca. De aceea starea civila unde s-a incbeiat casatoria, poate elibera un certificat de divort. Sotii trebuie sa fie de acord si sa nu aiba copii minori.

Acte divort pentru procedura civila rapida la judecatorie

Daca sotii nu se inteleg trebuie sa mearga pe cale judecatoreasca obligatoriu. Dar pot alege judecatoria pentru desfacerea castoriei prin acord.

La angajarea unui avocat se face un contract iar la semnarea lui se plateste onorariul stabilit de parti. Contractul se semneaza in momentul in care sotul reclamant/parat aduce actele pentru inceperea procedurilor.

De la semnarea contractului avocatul incepe demersurile pentru desfacerea casatoriei sau formuleaza apararile depinde de caz.

La judecatorie se pronunta divortul: din culpa comuna sau culpa unuia dintre soti; pentru separarea in fapt mai mare de 2 ani; daca unul dintre soti nu este in tara si va fii reprezentat prin avocat in fata instantei. In fata instantei se pot decide chestiuni auziliare: partajul, numele de dupa casatorie, incredintarea copiilor minori, custodia, programul de vizita, pensia de intretinere, etc.

Motive divort

-motive temeince

-raporturile dintre soti au fost grav vatamate

-imposibilitatea continuarii casatoriei

In urma dovedirii unuia dintre aceste aspecte divortul poate fi pronuntat.

Procedura divortului la judecatorie:

a) Se face o cerere de chemare in judecata (nu este un tipizat care se completeaza la judecatorie ci este o “compunere” dupa anumite standarde si rigori impuse de lege). Cererea trebuie sa contina: datele reclamantului, paratului, ceea ce se cere, probele si se relateaza pe scurt cazul.

b) La cererea de chemare in judecata se anexeaza actele doveditoare.

c) Se depune prin posta sau la judecatoria competenta in atatea exemplare cate parti procesuale exista + 1 pentru instanta

d) Cererea ajunge la judecatorie, se repartizeaza aleatoriu unui judecator. In urma studierii cererii judecatorul poate sa mai ceara anumite lamuriri reclamantului. Cand judecatorul este lamurit instiinteaza paratul despre existenta procesului trimitand unul dintre exemplarele atasate de catre reclamant.

e) Paratul are dreptul sa depuna intampinare fata de cererea de divort trimitand catre instanta.Sa fie sau nu de acord.

f) Reclamantul primeste intampinarea din partea judecatoriei si poate sa faca raspuns la intampinare.

g) Intr-un final se stabileste primul termen de judecata.

In continuarea desfasurarea procesului variaza atat de mult incat nici macar o carte nu ar putea cuprinde toate posibilitatile a ceea ce se poate intampla. Procedura prealabila mai sus poate dura intre 1luna si 3luni dar se poate intarzia si mai mult pana la primul termen de judecata. In procesele cu minori totul se intampla mai repede dar nu instant cum isi doreste toata lumea.

Procedura divortului la judecatorie cu minori

Sunt necesare actele de identitate ale copiilor minori. Expertiza psiho-sociala este obligatorie. Parintii pot decide decaderea din drepturi a unuia dintre acestia, exercitarea autoritatii parintesti de catre unul sau ambii parinti. Pensia de intretinere se calculeaza in functie de venitul parintelui la care nu vor avea domiciliul copii si nu poate fi mai mare de 1/2 din salariul acestuia.

Ascultarea minorului de peste 10ani este obligatorie si se face de catre judecator in biroul acestuia impreuna cu ambii parinti.

Hotararea judecatoreasca va cuprinde obligatoriu toate aceste aspecte chiar daca nu sunt cerute, se va pronunta judecatorul din oficiu in interesul superior al copilului.

Actele necesare pentru inceperea procesului de divort sunt:

1. Actul de identitate al celui care intenteaza actiunea

2. Certificatul de casatorie

3. Ceretificatele de nastere

4. Actul de identitate al sotului parat sau macar datele sale. Cea mai importanta este adresa acestuia unde o sa-i fie trimise comunicarile. Fara o adresa acesta nu va ptea fii insiintat despre existenta procesului. Exista posibilitatea citarii prin publicitate dar dureaza foarte mult sa aprobe instanta.

5. Dupa caz: certificatele de nastere ale copiilor minori, dovada veniturilor, actele ce dovedesc dreptul de proprietate aspra bunurilor comune, etc.

Costuri avocat

Onorariile minime impuse de barou in cadrul unui proces de divort; in functie de complexitatea cazului si alti factori externi costurile pot creste.

Acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie :

-o cerere de divort fara minori – 960 lei;

-o cerere de divort cu minori – 1680 lei;

– cererile care au ca obiect si nu sunt accesorii cererii de divorț: stabilirea domiciliului copilului, locuința familiei, stabilirea pensiei de intretinere, exercitarea autorității părintești, dreptul părintelui sau/si al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, – 840 lei;

-tutela si curatela – 840 lei ;

 punere sub interdicție – 840 lei;

-tăgada paternității – 1200 lei ;

-asistare /reprezentare adopție – 1440 lei.

Putem sa redactam documente spre exemplu: cereri de chemare in judecata, intampinari, raspuns la intampinare sau vom proteja interesele dvs. in fata instantei,

Divortul la distanta

Divortul la distanta este posibil cu mandat special (procura sau imputernicire avocatiala). Reprezentarea prin avocat est mult mai utila acesta stiind decursul unui proces si stie sa actioneze in fata instantei.

Contractul avocatial se poate incheia si la distanta prin transmiterea contractului (fax, e-mail, posta curier).

Partajul bunurilor la judecatorie

Partajul se face impartind bunurile in mod egal. In caz ca partile nu se inteleg, considera ca au contribuit mai mult financiar sau ca detin bunuri proprii, partajul se face prin judecatorie. Munca in gospodarie este luata in considerare la contributia sotilor.

Pricedura partajului poate fi rezolvata separat fata de divort.

Cererea de partaj se supune taxei de timbru la valoare ce se calculeaza dupa OUG 81.

Reglementare legala

Divortul este reglementat in codul civil, ca remediu si in codul de procedura civila se completeaza pentru dispozitiile procesuale. Divortul are o procedura speciala, diferita fata de un litigiu normal.

Imposibilitati

-nu se poate divorta fara prezenta sotului reclamant

-nici unul dintre soti nu poate fi sanctionat ca doreste divortul sau ca a parasit domiciliul comun

-prezenta sotilor este obligatorie cu exceptia cazului in care unul dintre soti este: in strainatate, incarcerat sau exista alta exceptie prevazuta de lege.

-nimeni nu poate fi obligat sa continue o casatorie pe care nu o mai doreste

Prin imputernicire avocatiala putem sa exprimam acordul dvs. in privinta divortului. Onorariile noastre pornesc de la 100lei.

blog-post
Acum 5 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

ianuarie 2020 - Consultanta juridica

Depunnere Declaratie Beneficiar Real Persoane Juridice este o obligatie legala relativ noua. Societatile trebuie sa o depuna la ONRC. Aceasta declaratie trebuie data si de Asociatii. Pentru asistenta juridica puteti contacta un avocat din echipa noastra!

Conform definitiei din lege si interpretand vointa legiuitorului, declaratia de beneficiar legal are rol: combaterea spalarii banilor si evaziunii fiscale; pe intelesul tuturor statul doreste sa nu mai existe cetateni ce nu isi asuma rapunderea.

Exemplu Declaratie Beneficiar Real Persoane Juridice

In cazul SRL asociatii si administratorii declarau ca au fost pusi fictiv in acele functii; o alta persoana opera in societate. In cazul ONG-urilor la fel se constituiau de catre persoane ce dispareau ulterior, iar asociatia era condusa de alte persoane. In momentul in care se constituie o societate/asociatie in momentul de fata persoanele desemnate in lege: constituitorul/constituitorii; fiduciarul/fiduciarii; protectorul/protectorii, dacă există; beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate; categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică; sau asociatii/administratorii trebuie sa dea o declaratie autentica la notar ca ei sunt beneficiari reali in forma de organizare. (functiile de conducere sau fondatorii, cei care au constituit)

-se va depune declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica; a persoanei care formuleaza cererea de inscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociatiei; in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.

-daca este infiintat asociatia trebuie depusa in termen de 1 an de cand a fost publicata legea. (au mai ramas 7luni)

Asociatiile

In cazul asociatiilor/fundatiilor noi consideram ca toti cei care detin sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate. Cei care sunt beneficiarii sunt persoanele vizate de obiectul de actvitate al organizatiei; consideram ca au dorit sa nu mai existe beneficiari fictivi. Spre exemplu, conform art. 4 alin. 2 lit. c din Legea 129/2019, in cazul entitatilor juridice precum fundatiile si al constructiilor juridice similare fiduciilor, beneficiar real este persoana fizica (persoanele fizice) care ocupa pozitii echivalente sau similare celor mentionate la lit. b (cum ar fi, spre exemplu, fondatorii sau categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza fundatia).

În cazul asociațiilor și fundațiilor depun declaratie

• membrii în consiliul director pentru asociații; • fondatorii și membrii în consiliul director pentru fundații; • persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director al asociației sau fundației, în temeiul art. 26 și, respectiv, art. 29 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; • persoanele fizice sau, în cazul în care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice în al căror interes principal asociația sau fundația a fost înființată sau funcționează; (e.g. persoanele fizice care beneficiază de asistență, consiliere, ajutor, activități socio-medicale, educaționale sau culturale, inclusiv copii, vârstnici, persoane cu dizabilități etc.); • oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra asociației sau fundației.

Declaratie Beneficiar Real Persoane Juridice Pe scurt

Asociațiile și fundațiile au obligația de a declara beneficiarul real al acestora, fie la momentul înscrierii lor în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție urmează să își aibă sediul; fie anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real. Declarația se comunică Ministerului Justiției de către o persoană împuternicită de către consiliul director al asociației sau fundației și trebuie încheiată în formă autentică.

Societatile

In cazul societatilor precum SRL-ul, administratorii si asociatii trebuie sa dea aceasta declaratie. Declaratia se da la notar sub forma autentica. Ulterior aceasta trebuie depusa la Registrul comertului sub forma unui dosar dementiune. Depunere declaratie beneficiari reali ONRC este obligatoriu necesara.

Declaratia se poate depune si odata cu dosarul de infiintare.