blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Persoana Juridica si Societatile comerciale - Consultanta juridica

Persoana Juridica si Societatile comerciale sunt celula principala a economiei unui stat. Daca doriti infiintarea unei societati comerciale(firma) sau alta persoana juridica puteti sa ne contactati.

Persoana Juridica si Societatile comerciale(Firma)

Elementele constitutive ale oricarei persoane juridice sunt urmatoarele:

 • o organizare de sine statatoare
 • un patrimoniu propriu
 • un scop propriu

Persoanele juridice:

 • societatea comerciala
 • organele autoritatii legislative (Parlamentul)
 • organele autoritatii judecatoresti
 • Curtea Constitutionala
 • agentii economici de stat
 • unitatile administrativ-teritoriale

Persoana Juridica si Societatile comerciale Clasificare

a) Persoane juridice de drept public si drept privat

b) Dupa natura subiectelor care au constituit patrimoniul

 • de stat
 • private
 • cooperatiste
 • cu caracter obstesc
 • mixte

c)In functie de nationalitate

 • Persoane juridice straine
 • Persoane juridice romane

Nationalitatea persoanei juridice este data de locul unde este inregistrata.

d)Dupa corelatia dintre ele

 • principale
 • anexe

e)In functie de natura scopului

 • cu scop patrimonial (SRL, PFA)
 • fara scop patrimonial (ONG)

Persoana Juridica si Societatile comerciale Elemente constitutive

Caracterele juridice ale elementelor constitutive

-Legalitatea

-Generalitatea

-Caracterul Cumulativ

-Caracterul exclusiv

Contitnutul elementelor constitutive

-organizarea proprie

-patrimoniul propriu

-identificarea persoanei juridice: denumire, sediul, nationalitatea; numarul de inregistrare in registrul comertului, codul unic de inregistrare si alte elemente de identificare, in conditiile legii.

Modurile de infiintare a persoanelor juridice

 • prin actul de infiintare al organului competent
 • prin actul de infiintare al celor care constituie persoana juridica; autorizat in conditiile legii
 • printr-un alt mod reglementat de lege

Inregistrarea persoanei juridice

Prin inregistrare se intelege inscrierea, inmatricularea sau, dupa caz, orice alta formalitate de publicitate prevazuta de lege.

Fondatorii, reprezentantii persoanei juridice supuse inregistrarii; precum si primii membrii ai organelor de conducere, de administrare si de control ale acesteia; raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neindeplinirea formalitatilor de inregistrare  a persoanei juridice; daca respectivele formalitati trebuiau sa fie cerute de aceste persoane.

Nulitatea persoanei juridice

Nulitatea este sanctiunea de drept civi; care lipseste actul juridic civil de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea sa valabila.

Cauzele de nulitate a persoanelor juridice:

a)Nulitatea absoluta

 • lipsa actului de infiintare
 • nerespectarea formei autentice la incheierea actului de infiintare; daca aceasta forma a fost ceruta de lege
 • obiectul de activitate ilicit
 • lipsa autorizatiei administrative necesara pentru infiintarea persoanei juridice
 • persoana juridica al carei act de infiintare nu prevede:denumirea, sediul sau obiectul de activitate
 • neprevederea in actul de infiintare a aporturilor fondatorilor sau ale asociatilor ori a capitalului nsocial subscris si varsat
 • incalcarea dispozitiilor legale privind patrimoniul initial; capitalul social minim, subscris si varsat

b)Sanctiunea nulitatii relative

 • toti fondatorii sau asocitatii au fost, incapabili la data inregistrarii persoanei juridice
 • nu s-a respectat numarul minim de fondatori sau asociati, la data infiintarii
 • au fost nesocotite alte dispozitii legale imperative prevazute sub sanctiunea nulitatii actului de infiintare a persoanei juridice

Nulitatea absoluta si relativa poate fi acoperite pana la sfarsitul dezbaterilor. Efectele nulitatii constau in incetarea si lichidarea persoanei juridice. Nulitatea relativa este prescriptibila intr-un an.

Capacitatea persoanei juridice este formata din capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu. Ambele iau nastere prin inregistrarea persoanei juridice. Finalul este marcat de: incetare, lichidare, etc. Capacitatea de folosinta reprezinta capacitatea de a avea drpeturi si obligatii. Capacitatea de folosinta reprezinta posibilitratea exercitarii drepturilor.

Reorganizarea persoanei juridice

Fuziunea: fuziunea se face prin absorbtia unei persoane juridice de catre o alta; prin contopirea mai multor persoane juridice pentru a alcatui o nou persoana juridica.

Absorbtia: transferul drepturilor si obligatiilor persoanei juridice care o absoarbe pe cea veche; persoana juridica absorbita isi inceteaza existenta iar ce care absoarbe isi mareste patrimoniul.

Contopirea: drepturile si obligatiile persoanelor juridice se transfera in patrimoniul persoanei juridice nou-infiintate.

Divizarea; se face prin impartirea patrimoniului al unei persoane juridice intre doua sau mai multe persoane juridice; care exista deja sau se infiinteaza la divizare.

Transformarea: persoana juridica isi inceteaza existenta concomitent cu infiintarea unei persoane juridice noi.

Incetarea persoanei juridice

Persoana juridica inceteaza prin constatarea sau declararea nulitatii; prin fuziunea, divizare, transformare, dizolvare sau desfiintare ori printr-un alt mod reglementat de lege.

Dizolvarea persoanei juridice

-intervine in cazurile prevazute de lege si care impplica lichidaea

Cazurile

a)daca termenul pentru care au fost constituite s-a implinit

b)daca scopul a fost realizat ori nu mai poate fi indeplinit

c)daca scopul sau mijloacele intrebuintate pentru realizarea acestuia au devenit contrare legii; ordinii publice ori daca ele urmaresc un alt scop decat cel declarat

d)prin hotararea organelor competente ale acestora

e)prin orice alt mod prevazut de lege, actul de constituire sau statut

Lichidarea persoanei juridice

Prin efectul dizolvarii, persoana juridica intra in lichidare, in vederea valorificarii activului si a platii pasivului.

Lichidarea este efectul principal al dizolvarii. Consta in incasarea drepturilor si executarea obligatiilor; pe care persoana juridica in cauza le are in raport cu celellalte subiecte de drept.

Destinatia bunurilor ramase dupa lichidare

-bunurile vor primi destiantia trecuta in statut

-daca statutul nu mentiopneaza nimic despre bunuri; lichidatorul la propunerea judecatorului va atribui bunurile unei societati cu scop lucrativ identic;sau asemanator cu cel al societatii supuse lichidarii

-daca bunurile nu vor fi acceptate de nici o persoana juridica vor intra in proprietatea comunei, orasului, etc