blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Avocatura

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive societate - Consultanta juridica

Atestare documente la cabinet de avocat precum: actele societatilor, declaratii pe proprie raspundere, procese verbale, etc; pot fi atestate de avocat. Atestarea ofera credibilitatea ca partile au semnat personal in fata avocatului, la o anumita data, loc un anumit continut.

Tipuri Atestare documente la cabinet de avocat

  • identitate parti
  • continut
  • data act
  • redactare act
  • atestare cu ocazia asistentei si reprezentarii
  • atestare multipla (parti, continut, data)

Ce acte trebuie atestate?

In cazul societatilor statutul trebuie atestat precum si declaratiile asociatilor si administratorilor. Declaratiile nu sunt valabile daca nu sunt atestate, iar statutul are o forma solemna cand este atestat.

In cazul asociatiilor, hotararile si procesele verbale trebuie atestate.

Contractele au o forta probanta atunci cand sunt atestate. Contractele sunt o proba importanta in fata instentei; daca aveti un contract sub semnatura privata riscati sa nu fie valabil incheiat. Avocatul da un numar unic din registru si trimite contractul spre inregistrare baroului.

Orice document, important pentru care aveti nevoie de garantia existentei in mod real a: datei, identitatii partilor sau continutul poate fi atestat. Nu exista riscul ca o persoana sa schimbe una dintre paginile contractului sau sa nu recunoasca faptul ca a semnat personal.

Atestare acte la cabinet de avocat online

Pentru ca in afaceri ne grabim noi asiguram celeritatea rezolvarii problemelor tale! Poti transmite documentele online, iar ulterior le poti primi la o adresa aleasa de tine!

Un act juridic semnat în fața avocatului, careia se atasaza o încheiere, o rezoluție, o ștampilă cu numar de inregistrare din registru național al actelor atestate de avocat verificabil; confera credibilitate a identității părților, a consimțământului și a datei actului si poate fi prezentat notarului spre autentificare.

Ce acte pot fi atestate: contract de chirie, arendare, vanzare, declaratii, statut, proces verbal, etc.

Alaturi de serviciul atestarii puteti beneficia de redactarea contractului de catre un profesionist.

blog-post
Acum 5 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive societate - Consultanta juridica

Depunnere Declaratie Beneficiar Real Persoane Juridice este o obligatie legala relativ noua. Societatile trebuie sa o depuna la ONRC. Aceasta declaratie trebuie data si de Asociatii. Pentru asistenta juridica puteti contacta un avocat din echipa noastra!

Conform definitiei din lege si interpretand vointa legiuitorului, declaratia de beneficiar legal are rol: combaterea spalarii banilor si evaziunii fiscale; pe intelesul tuturor statul doreste sa nu mai existe cetateni ce nu isi asuma rapunderea.

Exemplu Declaratie Beneficiar Real Persoane Juridice

In cazul SRL asociatii si administratorii declarau ca au fost pusi fictiv in acele functii; o alta persoana opera in societate. In cazul ONG-urilor la fel se constituiau de catre persoane ce dispareau ulterior, iar asociatia era condusa de alte persoane. In momentul in care se constituie o societate/asociatie in momentul de fata persoanele desemnate in lege: constituitorul/constituitorii; fiduciarul/fiduciarii; protectorul/protectorii, dacă există; beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate; categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică; sau asociatii/administratorii trebuie sa dea o declaratie autentica la notar ca ei sunt beneficiari reali in forma de organizare. (functiile de conducere sau fondatorii, cei care au constituit)

-se va depune declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica; a persoanei care formuleaza cererea de inscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociatiei; in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.

-daca este infiintat asociatia trebuie depusa in termen de 1 an de cand a fost publicata legea. (au mai ramas 7luni)

Asociatiile

In cazul asociatiilor/fundatiilor noi consideram ca toti cei care detin sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate. Cei care sunt beneficiarii sunt persoanele vizate de obiectul de actvitate al organizatiei; consideram ca au dorit sa nu mai existe beneficiari fictivi. Spre exemplu, conform art. 4 alin. 2 lit. c din Legea 129/2019, in cazul entitatilor juridice precum fundatiile si al constructiilor juridice similare fiduciilor, beneficiar real este persoana fizica (persoanele fizice) care ocupa pozitii echivalente sau similare celor mentionate la lit. b (cum ar fi, spre exemplu, fondatorii sau categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza fundatia).

În cazul asociațiilor și fundațiilor depun declaratie

• membrii în consiliul director pentru asociații; • fondatorii și membrii în consiliul director pentru fundații; • persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director al asociației sau fundației, în temeiul art. 26 și, respectiv, art. 29 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; • persoanele fizice sau, în cazul în care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice în al căror interes principal asociația sau fundația a fost înființată sau funcționează; (e.g. persoanele fizice care beneficiază de asistență, consiliere, ajutor, activități socio-medicale, educaționale sau culturale, inclusiv copii, vârstnici, persoane cu dizabilități etc.); • oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra asociației sau fundației.

Declaratie Beneficiar Real Persoane Juridice Pe scurt

Asociațiile și fundațiile au obligația de a declara beneficiarul real al acestora, fie la momentul înscrierii lor în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție urmează să își aibă sediul; fie anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real. Declarația se comunică Ministerului Justiției de către o persoană împuternicită de către consiliul director al asociației sau fundației și trebuie încheiată în formă autentică.

Societatile

In cazul societatilor precum SRL-ul, administratorii si asociatii trebuie sa dea aceasta declaratie. Declaratia se da la notar sub forma autentica. Ulterior aceasta trebuie depusa la Registrul comertului sub forma unui dosar dementiune. Depunere declaratie beneficiari reali ONRC este obligatoriu necesara.

Declaratia se poate depune si odata cu dosarul de infiintare.