blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive izvoare - Consultanta juridica

Raportul juridic civil in relatiile comerciale si sociale este relatia sociala patrimoniala sau nepatrimoniala, reglementata de norma de drept civil.

Raportul juridic are trei caractere:

-este un raport social – raport stabilit intre oameni
-este un raport volutional – norma este vointa legiuitorului (statul)
-partile au pozitia de egalitate juridica – caracterul civil prin care se intelege ca o parte nu se subordoneaza celeilalte

Raportul juridic civil in relatiile comerciale si sociale Structura

1)Partile, sau subiectele raportului juridic sunt persoanele fizice ori juridice, in calitate de titulare de drepturi subiective civile sau de obligatii civile.
2)Continutul raportului juridic civil, este dat de totalitatea drepturilor subiective civile si a obligatiilor civile pe care le au partile raportului juridic respectiv.
3)Obiectul raportului juridic civil, consta in conduita partilor, adica in actiunile sau inactiunile la care sunt indrituite partile sau pe care sunt tinute sa le respecte.

Izvoare ale raportului juridic civil in relatiile comerciale si sociale:

O imprejurare (act sau fapta) de care legea civila leaga nasterea unui raport juridic civil concret.
Clasificarea izvoarelor:
-fapte omenesti – fapte juridice cu sau fara intentia de a produce efecte juridice
-evenimente – imprejurari care se produc independent de vointa subiectului de drept civil si de care legea civila leaga nasterea de raporturi juridice.

Continut al raportului juridic civil in relatiile comerciale si sociale

Dreptul subiectiv civil: posibilitatea subiectului activ, in limitele normelor juridice civile, de a avea o anumita conduita , de a pretinde subiectului pasiv o conduita corespunzatoare, iar, in caz de nevoie, de a solicita concursul fortei coercitive a statului.

Raportul juridic civil in relatiile comerciale si sociale Clasificare:

– drepturi subiective civile absolute si drepturi subiective civile relative. Dr. subiectiv civil absolut este acel drept in temeiul caruia titularul sau poate avea o anumita conduita, fara a avea nevoie de concursul altuia pentru a si-l exercita. Dreptul subiectiv civil relativ este acel drept in temeiul caruia titularul poate sa pretinda subiectului pasiv o anumita conduita, fara de care dreptul nu se poate realiza.
-drepturile subiective civile nepatrimoniale si drepturi subiective civile patrimoniale, adica evaluabile in bani sau neevaluabile in bani.
-drepturi subiective civile principale si drepturi subiective civile accesorii, dr. principal are o existenta de sine statatoare, iar dr. accesoriu are o existenta ce depinde de un drept principal
-drepturi subiective civile pure si simple si drepturi subiective civile afectate de modalitati. Dr. subiectiv civil pur si simplu este acela care confera maxima certitudine titularului sau, deoarece nici existenta si nici exercitarea lui nu depind de vreo imprejurare viitoare. Dr. subiectiv civil afectat de modalitati este acela care nu mai ofera deplina siguranta titularului, in sensul ca exercitarea dreptului sau chiar existenta lui depinde de o imprejurare viitoare , certa sau incerta. Termenul, conditia si sarcina sunt modalitatile actului juridic, insa, din perspectiva drepturilor subiective afectate de modalitati vom retine doar termenul si conditia.

Exercitarea drepturilor subiective civile. Abuzul de drept

Dreptul subiectiv civil nu trebuie confundat cu exercitiul lui. Exercitarea unui drept subiectiv civil nu este obligatorie. Exercitarea dreptului subiectiv civil este guvernata de urmatoarele principii: respectarea legii, respectarea limitelor externe si interne si buna-credinta.
Abuzul de drept vizeaza numai ultimele doua principii dintre cele patru enumerate mai sus, deci se poate vorbi de un abuz de drept atunci cand titularul acestuia, cu rea-credinta, il deturneaza de la finalitatea lui, astfel cum rezulta din interpretarea dispozitiilor art 15 codul civil.
Obligatia civila, este o legatura de drept in virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului, iar acesta are dreptul sa obtina prestatia datorata.

Clasificarea obligatiilor civile

Obligatiile se clasifica in 5 categorii ce vor fi explicate simplu.

1)Obligatia de a da, obligatii de a face si obligatii de a nu face

-obligatia de a da este indatorirea de a constitui sau de a transmite un drept real.
-obligatia de a face se intelege indatorirea de a executa o lucrare, de a presta un serviciu sau de a preda un lucru.
-obligatia de a nu face consta in indatorirea subiectului pasiv de a se abtine de la o actiune sau de la anumite actiuni.

2)Obligatii civile pozitive si obligatii civile negative

-obligatiile pozitive sunt: obligatia de a da si de a face
-obligatia negativa este obligatia de a nu face

3)Obligatii de rezultat si opbligatii de mijloace

-obligatiile de rezultat sunt acele obligatii care constau in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat.
-obligatiile de mijloace sunt acele obligatii care constau in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru atingerea unui anumit rezultat fara a se obliga la insusi rezultatul preconizat.

4)Obligatii civile obisnuite, obligatii scriptae in rem si obligatii propter rem

-obligatia civila obisnuita este aceea care incumba debitorului fata de care s-a nascut; in alte cuvinte urmeaza a fi executata.
-obligatia scriptae in rem se caracterizeaza prin aceea ca este strans legata de un lucru, asfel incat creditorul isi poate realiza dreptul sau numai daca titularul actual al dreptului real asupra lucrului respectiv va fi obligat sa ii rescpecte acest drept, desi nu a participar direct si personal la formarea raportului obligational.
-obligatia propter rem este indatorirea ce incumba, in temeiul legii sau chiar al conventiei partilor, detinatorului lucrului, pentru ratiuni precum:protectia unor lucruri de importanta nationala, exploatarea judicioasa ori conservarea unor calitati ale unor lucruri importante, existenta unor raporturi de buna vecinatate.

5)Obligatiile civile perfecte si obligatiile civile imperfecte

-obligatiile civile perfecte sunt acele obligatii care se bucura integral de sanctiunea juridica, in sensul ca, in caz de nevoie, creditorul poate obtine concursul fortei coercitive a statului pentru executarea ei.
-obligatiile civile imperfecte sunt acele obligatii ale carei executare nu se poate obtine pe cale silita, dar, in masura in care ar fi executata de bunavoie de catre debitor, acesta din urma nu are dreptul sa pretinda restituirea prestatiei.

Raportul juridic civil in relatiile comerciale si sociale. Bunurile

-conduita partilor, adica, actiunea sau inactiunea la care este indrituit subiectul activ si de care este tinut subiectul pasiv.

Bunurile

-se desemneaza atat lucrurile, cat si drepturile privitoare la acestea
-prin bunuri se desemneaza numai lucrurile aspura carora pot exista drepturi patrimoniale

Clasificarea bunurilor

-bunuri imobile si bunuri mobile: prin natura lor, prin anticipatie, prin determinarea legii.
-bunuri aflate in circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil
-bunuri fungibile si bunuri nefungibile, daca pot (sau nu) fi inlocuite
-bunuri consuptibile si bunuri neconsuptibile
-bunuri frugifere si bunuri nefrugifere, daca sunt producatoare sau nu de fructe civile
-bunuri corporale si bunuri incorporale
-bunuri divizibile si bunuri indivizibile
-bunuri principale si bunuri accesorii
-bunuri din domeniul public si bunuri din domeniul privat
-bunuri sesizabile si bunuri insesizabile daca se pot executa silit sau nu

Partile raportului juridic civil
Doua categorii de subiecte de drept civil: persoane fizice si juridice
-bunuri comune ale sotilor si bunuri proprii