blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive intreruperea presciptiei - Consultanta juridica

Stergerea datoriilor obligatiilor fata de creditori nu este posibila dar este posibil sa nu platesti datoriile catre creditorii tai! Sunt multe posibilitati sa nu inapoiezi sumele datorate. Este posibilia contestatia la executare; dovedirea sumei ca este nedatorata; sau prescriptia extinctiva.

Prescriptia extinctiva

Prescriptia extinctiva poate atrage ineficacitatea exercitarii puterii coercitive a statului. Adica cel care cere in instanta executarea unei obligatii sau efectuarea unei plati dupa implinirea termenului de precriptie; ii poate fi respinsa cererea. Cel impotriva caruia este indreptata actiunea, poate invoca implinirea termenului prescriptiei extinctive. Suna un avocat acum tel 0756312330

Definitia si reglementarea prescriptiei extinctive (Stergerea datoriilor obligatiilor fata de creditori)

-este acea sanctiune care consta in stingerea dreptului material la actiune neexercitat in termen.

-prin drept la actiune se intelege dreptul de a constrange o persoana cu ajutorul fortei publice. (exercitarea dreptului pe cale judecatoreasca)

-prescriptia nu poate fi invocata din oficiu nici in acele situatii in care ar fi in interesul statului.

-este interzisa orice clauza prin care un drept ar fi declarat imprescriptibil desi este prescriptibil conform legii sau invers.

-dupa implinirea termenului de prescriptie cel obligat poate sa refuze executarea obligatiei.

-daca cel ce nu mai putea fi obligat la executare totusi isi executa obligatia de bunavoie nu poate cere restituirea pentru plata nedatorata.

Solicita oferta pe adresa contact@consultantarapida.ro

Principiile efectului prescriptiei extinctive (Stergerea datoriilor obligatiilor fata de creditori)

1)Odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept subiectiv principal se stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii.

2)In cazul in care un debitor este tinut de obligatii succesive, va curge o prescriptie distinctiva pentru fiecare dintre aceste prestatii. Chiar daca debitorul continua sa execute una sau mai alta dintre prestatiile datorate; cu exceptia cazului in care prestatiile succe3sive alcatuiesc, prin finalitatea lor, rezulta din lege sau conventie, un tot unitar.

-prescriptia dreptului la actiune privind creanta principala nu atrage si stingerea dreptului la actiunea ipotacara.

Domeniul prescriptiei extinctive Stergerea datoriilor obligatiilor fata de creditori

-drepturile de creanta in principiu sunt prescriptibile

-drepturile la actiune privind un obiect patrimonial sunt prescriptibile daca leagea nu dispune altfel

-drepturile reale accesorii sunt supuse prescriptiei extinctive dupa aceleasi reguli cu dreptul principal pe langa care se afla. Dreptul de ipoteca este prescriptibil doar ca nu se supune principiului accesorium sequitur principale.

Contacteaza un avocat aici!

Prescriptia drepturilor reale principale

1)Drepturile reale principale sunt supuse prescriptiei extinctive daca legea nu dispune altfel

-actiunea in revendicare imobiliara (avulsiunea, revendicare imobilului adjudecat in cadrul executarii silite)

-actiunea in revendicarea animalelor ratacite pe terenul altuia

-actiunea confesorie prin care se urmareste apararea dreptului de uzufruct

-actiunea in apararea dreptului de administrare a dreptului de concesiune si a dreptului de folosinta cu titlu gratuit

2)Drepturi imprescriptibile:

-actiunea in revendicare intemeiata pe dreptul de proprietate privata (daca prin lege nu se dispune altfel)

-actiunea in revendicare intemeiata pe dreptul de proprietate publica

-actiunea care are ca obiect stabilirea dreptului de trecere pe fondul vecinului a proprietarului fara alta cale de acces

-actiunea de partaj

-actiunea negatorie

-actiunea confesorie prin care se apara un drept de superficie

-actiunea in granituire

-petitia de ereditate

Drepturile nepatrimoniale

-regula generala reglementeaza ca sunt imprescriptibile dar exista exceptii sctrict reglementate de lege

Termenele de prescriptie extinctiva

-termenul general de prescriptie este de 3 ani

-exista numeroase termene speciale de prescriptie reglementate prin lege

-scurgerea prescriptiei poate fi suspendata prin cauze generale sau speciale; termenul este inrerupt pe tot parcursul cauzei si reluat la incetarea acestia

-scurgerea termenului de prescriptie poate fi intrerupta; adica termenul este intrerupt la aparitia  cauzei si la incetarea acesteia incepe scurgerea altui termen de prescriptie

Cauzele generale de suspendare

1)Intre soti in timpul casatoriei

2)Intre parinti (curator) si cei lipsiti de capacitate cat timp dureaza ocrotirea

3)Intre persoane care prin orice act administreaza sau ii sunt administrate drepturile(bunuri)

4)In cazul celui lipsit de capacitate  nu este reprezentat

5)cat timp debitorul ascunde existenta datoriei

6)pe intreaga durata a negocierilor daca au avut loc in ultimele 6 luni

7)In cazul in care tituarul dreptului face parte din fortele armate si se afla in stare de mobilizare

8)In cazul in care cel impotriva caruia curge prescriptia se afla intr-o imposibilitate de forta majora (temporara se calculeaza doar pe ultimele 6 luni)

Cauzele speciale de suspendare

Sunt mai multe cazuri reglementate in Codul Civil si in alte legi, de exemplu:

1)Prescriptia nu curge impotriva mostenitorilor atata timp cat ei nu au acceptat mostenirea

2)NU a fost numit un curator asupra mostenirii

Cauzele de intrerupere a prescriptiei

1)Printr-un act de executare sau prin recunoastere

2)Prin introducerea unei cereri de chemare in judecata

3)Prin constituirea ca parte civila in procesul penal

4)prin orice act prin care cel in folosul caruia curge prescrptia este pus in intarziere

5)In alte cazuri prevazute de lege