blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive inregistrare srl onrc - Consultanta juridica

Societatea comerciala (firma) este o persoana juridica. Pentru Infiintare firma Societate comerciale sau persoane juridice puteti contacta unul dintre avocatii nostrii.

Inregistrare Infiintare firma Societate comerciale (SRL)

Inregistrarea se face in registrul comertului prin constituirea unui dosar cu toate actele si formularele necesare. Conditiile infiintarii unei societati sunt reglementate de legea societatilor 31/1990.

Alte legi relevante sunt:

 • Legea nr.297/2004 privind piata de capital
 • Legea nr.26/1990 privind registrul registrului comertului
 • Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
 • O.G. nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
 • Codul civil – Legea nr.287/2009 (extras)

Pasii infiintare firma Societate comerciale

Inainte de infiintarea societatii trebuie sa va ganditi la trei variante pentru denumirea socitatii; sa faceti verificarea disponibilitatii si rezervarea acesteia la registrul comertului sau online. Denumirea societatii va fi urmata de initialele „S.R.L.”

Cand mergeti la ghiseul de la registrul comertului; de pe langa tribunalul judetului unde o sa aiba sediul social firma dvs. trebuie sa aveti complet dosarul.

Actele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării si înregistrarea fiscală a societăţii cu răspundere limitată; (valabil si pentru societatea in nume colectiv si in comandită simplă):

 1. Cererea de inregistrare – este un formular ce poate fi descarcat de pe site-ul onrc; sau poate fi luat de la informatii din cladirea registrului comertului
 2. Anexa 1 privind inregistrarea fiscala
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care poate fi semnată numai de asociaţi sau de administratori;
 4. Rezervarea denumirii societatii
 5. Acordul utilizarii denumirii (in cazul in care este nevoie de exemplu la utilizarea cuvantului „Romania”)
 6. Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de asociat unic 
 7. Actul constitutiv care cuprinde contractul de societate si statutul. Fondatorii nu pot fi incapabili sau sa aiba cazier fiscal.

Actul constitutiv sau numai statutul in cazul societatii cu răspundere limitată asociat unic va cuprinde:

a) datele de identificare a asociaţilor; la societatea în comandită simplă se vor arăta şi asociaţii comanditaţi;

b) forma, denumirea şi sediul social- care poate fi oriunde in tara fara sa afecteze activitatea firmei;

c) obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale; se pot pune oricate coduri CAEN fara costuri suplimentare; pentru activitatile ce necesita autorizari prealabile sau sunt necesare conditii suplimentare; dosarul va fi respins pentru neindeplinirea acelor conditii la data depunerii dosarului; deci daca nu veti desfasura acele activitati mai bine nu introduceti acele coduri CAEN. De exemplu in cazul firmei de contabilitate, obligatoriu administratorul trebuie sa fie un expert contabil membru CECAR.

d) capitalul social, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării. La societăţile cu răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale; precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său; 

e) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi; datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;

e1) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, dacă sunt numiţi cenzori sau auditor financiar; datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;

f) partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi;

g) sediile secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; atunci când se înfiinţează o dată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară; dacă se are în vedere o atare înfiinţare;

h) durata societăţii; cel mai bine este sa puneti durata nelimitata in timp daca nu aveti alte interese.

i) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.

9.Actul care atesta dreptul de utilizare al spatiului.(contractul de comodat sau chirie) Atasat actul de spatiu (contractul de vanzare cumparare, concesiune, etc).

Sediul social

Poate fi folosit si un sediu social formal la cabinetul de avocat. Se face un contract de asistenta juridica pentru gazduire sediu social fara activitate.  Acest sediu secial este formal; in sensul ca este folosit numai pentru primirea corespondentei; nu se ofera si spatiu efectiv. Actele firmei nu trebuie neaparat sa fie la sediul social in caz de control. Nici o lege nu obliga societatile in acest sens; nu exista un avantaj daca actele firmei sunt gasite la sediul social fara activitate.

Impreuna cu contractul de asistenta juridica de gazduire sediu social este nevoie si de decizia de numire in barou a avocatului.

10. Cartile de identitate sau pasapoartele asociatilor si administratorilor.

11.Pentru cetatenii straini se completeaza un formular in plus (capital strain)

Informare

Copiile dupa acte trebuie certificate. Pentru orice gresala din dosar se va respinge (litere lipsa, daca nu bifati corect in formulare, etc). Dupa ce depuneti dosarul trebuie sa platiti o taxa de 122lei. A doua zi dupa ce depuneti se solutioneaza dosarul. A treia zi se poate merge la eliberare dupa ora 11:00 pana la ora 13:00

Dupa infiintarea societatii sunteti obligat sa aveti un contabil care sa depuna toate toate declaratiile chiar in lipsa activitatii

Inregistrare PFA

La infiintarea unui PFA trebuie sa tineti cont de cateva aspecte. NU este obligatoriu sa angajati contabil; puteti avea un caiet de intrari iesiri. Nu aveti voie sa scrieti mai mult de 5 coduri CAEN cand declarati activitatea. Trebuie sa aveti o diploma in exercitarea profesiei pe care o sa o exploatati prin PFA-ul creat. Va trebuie o dovada a experientei in domeniu. Pentru PFA nu se poate gazdui sediul social la cabinetul de avocatura.

 1. Cererea de înregistrare
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere 
 4. Cartea de identitate sau paşaportull titularului PFA
 5. Declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată
 6. Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru; – orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului; în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;