blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Avocatura

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive Etica - Consultanta juridica

Cuprins

Introducere

Capitolul I Dispozitii generale

Capitolul II Dobândirea calității de avocat

Sectiunea 1 Conditii de inscriere in avocatura

Sectiunea 2 Dobandirea calitatii de avocat

Capitolul III: Drepturile și îndatoririle avocatului

Sectiunea 1: Drepturile avocaților

Sectiunea 2: Îndatoririle avocaților

Capitolul IV: Organizarea profesiei de avocat

 

Capitolul V: Asistența judiciară

 

Capitolul VI: Răspunderea disciplinară

Capitolul VII: Incheiere si concluzii

Vasilescu Florin

Introducere Etica si integritate in profesia de avocat

Etica si integritate in profesia de avocat este unul dintre stalpii avocaturii romane. Meseria de avocat, a fost de la inceputuri o meserie exercitata de nobili. Aristocratia ocupa functiile inalte din diferite domenii precum justitia. Vremurile s-au schimbat dar solemnitatea, etica si integritatea meseriei de avocat au ramas la standarde inalte. Legea actuala in Romania care reglementeaza statutul avocatului este lgea 51/1995. Nu toate  normele din aceata lege contine idei de etica sau integritate. De exemplu sunt multe dispozitii ce reglementeaza: pensiile, institutiile, etc. din cadrul baroului.

Capitolul I Dispozitii generale Etica si integritate in profesia de avocat

Prima dispozitie a legii statutului avocatului in care se gaseste o idee de etica este in art. 2, alin.(5). Avocatul are dreptul şi obligaţia de depune toate diligentele necesare pentru realizarea liberului acces la justiţie, in exercitarea dreptului de apărare pentru un proces echitabil şi într-un termen rezonabil. Este vorba de liberul acces la justitie ce nu trebuie sa-I fie ingradit nici unui individ. Chiar si cel mai mare criminal are dreptul la un proces echitabil, Nu trebuie sa interpretam in mod extinctiv ca acel infractor trebuie “scapat”, dar trebuie sa-I fie aparate drepturile, sa I se asculte si sa nu fie sanctionat mai mult decat merita. Avocatul nu trebuie sa intarzie procesul in nici un fel pentru buna functionare a justitiei.

In art.11 se dispune: cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, avocatul are obligatia să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzului care i-a fost încredinţat. Secretul profesional este important in orice domeniu. Clientul vine la avocat si ii spune problemele sale pe baza unei relatii de incredere. Daca nu mai exista incredere, iar clientul nu mai spune toate detaliile avocatului atunci cel din urma nu mai poate sa consolideze o aparare buna.

Capitolul II Dobândirea calității de avocat

Pentru asigurare unei garantii fata de consumatori dobandirea calitatii de avocat este o adevarata provocare. Astfel numai cei mai buni juristi cu o baza de cunostinte pot exercita aceasta profesie.

Sectiunea 1 Condițiile de înscriere în avocatură

Avocatii trebuie sa fie mebrii intr-un barou. La admiterea in barou sunt necesare indeplinirea unor conditii: sa aiba exerciţiul drepturilor civile şi politice; licenţa unei facultăţi de drept cu durata stabilită de lege; nu se afla în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege; este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei. In mod normal un avocat trebuie sa aiba capacitate de exercitiu si studii in domeniul dreptului necesare exercitarii profesiei.

Cazurile de nedemnitate sunt: cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească, sau a săvârşit abateri disciplinare grave, sancţionate cu măsura excluderii din profesie, ca sancţiune disciplinară; cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară; cel în sarcina căruia s-a reţinut, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive sau prin acte ale organelor profesiei de avocat, fapta de a fi exercitat sau sprijinit, sub orice formă, exercitarea fără drept de către o persoană a profesiei de avocat. Toate aceste cazuri enumerate mai sus sunt clare incalcari ale eticii si integritatii profesiei de avocat ce il face nedemn de a mai fi membru in barou.

Incompatibilitati avocat

Sunt reglementate incompatibilăti in exercitarea profesiei de avocat precum: activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat; ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau bunele moravuri; exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerţ. Imaginea meseriei de avocat trebuie mentinuta la anumite standarde. Nu ar fi demn pentru un avocat sa fie angajat intr-o alta profesie. De exemplu, ce imaginea ar avea un avocat care este: vanzator, ospatar sau barman.

Dar exista si cazurile de incompatibilitate, de exemplu un avocat sa fie si judecator, increderea in justitie ar fi periclitata. In schimb orice activitate care ar denigra meseria de avocat trebuie suprimate. In schimb activitatea de avocat nu este incompatibila cu activitatea de: senator, deputat, consilier in consiliile locale sau judetene, cadru didactic in unitatile de invatamant juridic sau activitate literara si publicistica. Aceste activitati au o mare legatura cu profesia de jurist, iar interzicerea acestor activitati ar putea consta intr-un impediment in cariera avocatului.

INPPA (Institut avocat)

Avocatii care intra in profesia de avocat, adica sunt admisi in barou in urma trecerii examenului organizat de institutul national pentru pregatire si perfectionare a avocatilor, trebuie sa faca un stagiu de practica de doi ani. Avocatul stagiar este indrumat in activitatea sa numai de avocaţi definitivi care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită si cu o vechime de cel puţin sase ani în această calitate. Vechimea de sase ani se calculeaza de la definitivat. In mod normal un indrumator trebuie sa aiba o anumita exoerienta ca sa poata forma un tanar la icneput de cariera. Rputatia avocatului mentor trebuie sa fie una buna pentru a insufla idei de etica si morala stagiarului. Daca avocatul definitiv are o gresita formare in exercitarea profesiei va transmite mai departe deprinderile sale noilor initiati.

Sectiunea 2 Încetarea și suspendarea calității de avocat

Calitatea de avocat încetează: prin renunțarea scrisă la exercițiul profesiei; prin cauza de moarte; dacă împotriva avocatului s-a luat ca sancțiune disciplinară măsura excluderii din profesie; dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală și care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii. In mod normal orice individ poate renunta la calitatea sa de avocat daca nu mai doreste sa profeseze, putem echivala cu demisia in alte domenii de activitate.

Cauza de moarte este un motiv simplu avand in vedere ca o persoana decedata nu mai are cum sa desfasoare activitati. Avocatul poate fi exclus din barou in urma incalcarii regulilor disciplinare sau o incalcare grava a legii ce il face nedemn care duce la excluderea sa din profesia de avocat. Putem dezbate la nesfarsit de ce un om al legii trebuie sa fie el insusi un model in societate din punct de vedere disciplinar. Dar o sa ma rezum la a spune ca integritatea meseriei de avocat trebuie protejata si asigurarea accesului in aceasta meserie a persoanelor demne.

In mod normal calitatea de avocat poate fi si suspendată: în caz de incompatibilitate, pe durata existenței acestei stări; pe perioada interdicției de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară; în caz de neplată totală sau parțială a contribuțiilor și a taxelor profesionale către barou, către U.N.B.R. și către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de trei luni de la scadența acestora și până la lichidarea integrală a datoriilor; la cererea scrisă a avocatului. In aceste cazuri excluderea din profesia de avocat ar fi fost o sanctiune mult prea drastica. Pe durata incompatipilitatii avocatul poate fii numai suspendat cu posibilitatea sa revina in profesie oricand. Exista posibilitatea pronuntarii unei hotarari judecatoresti sau disciplinar prin care avocatul sa fie numai suspendat pe o anumita perioada, sau daca nu isi achita obligatiile timp de trei luni. Avocatul are puterea de a cere suspendarea sa din profesia de avocat pentru anumite perioade.

Capitolul III: Drepturi și îndatoriri avocat Etica si integritate in profesia de avocat

Sectiunea 1: Drepturi avocat

Avocatul are dreptul sa asiste si reprezinta orice persoana juridica sau fizica pe baza unui contract de asistenta. La acest contract atat avocatul cat si clientul au dreptul sa renunte cu acoperirea cheltuielilor facute de catre avocat si plata onorariului pentru munca depusa. Onorariile sunt stabilite de fiecare avocat singura conditie este sa nu scada sub baremul minim stabilit de barou. Onorariile pot fi platite si intr-un cont bancar al formei de organizare a avocatului.

Contractul avocatial are titlu executoriu. Competenta revine instantei din circumscriptia unde isi are sdiul avocatul. Sistemele de asigurari si vechimea in munca sunt separate pentru avocati.

Secretul profesional avocat

Pentru asigurarea secretului profesional, sediul avocatului este inviolabil impreuna cu toate actele si lucrarile sale. Nu este permisa perchezitia la sediul, demiciliului avocatului deat de catre procuror in baza unui mandat emis in conditiile legii. Nu este permisa ridicarea comunicarilor intre client si avocat, sau inscrisurilor pe baza carora s-a intocmit apararea cientului. Inregistrarea convorbirilor intre client si avocat este de asemenea prohibitiva. Contractul dintre client si avocat nu poate fi controlat de organele statului. In cazul in care clientul se afla in stare de arest, administratia locului de detentie are obligatia de a lua masurile necesare respectarii drepturilor explicate mai sus.

Avocatii sunt parteneri ai justitiei indispensabili ocrotiti si recunoscuti de lege. Nu este permis ca in timpul sedintei avocatul sa disturbe solemnitatea sedintei de judecata sau sa foloseasca un limbaj nepotrivit, jignitor fata de judecator sau alt participant la judecata. In mod normal comportamentul unui avocat trebuie sa fie mai presus fata de orice om care intra intr-o sala de judecata. Precum un deputat care nu poate sa vina imbracat sport intr-o sedinta in parlament si sa inceapa sa perturbe sedinta folosind un limbaj licentios deoarece el este imaginea unei institutii. La fel avocatul in momentul cand poarta roba si insemnele baroului este imaginea unei institutii si trebuie sa se poarte cu respect fata de meseria pe care o exercita. Strica imaginea institutiei dar si altor colegi, oamenii pot considera ca daca avocatii nu se poarta corespunzator, ei de ce sa aiba un comportament adecvat?!

Nu constituie abatere disciplinara daca avocatul isi asuma o anumita opinie juridica sau formuleaza apararea atata timp cat este in parametrii legali.

Sectiunea 2: Îndatoriri avocat

Avocatul trebuie sa studieza fiecare caz care il ia fie ca este client sau caz din oficiu. Trebuie sa depuna toate eforturile pentru a apararea drepturilor celui pe care il reprezinta. Dar nu este permis sa dea sfaturi in scopul incalcarii legii. In mod clar legea avocatului dispune ca avocatul este obligat sa se retraga de la asistarea clientului care la inceput scopurile acestuia pareau legale iau o intorsatura ilegala.

Obligatii avocat

In cadrul profesiei, avocatul este obligat sa ia cazurile din oficiu sau gratuite repartizate de barou. Oricine poate gresi la locul de munca insa avocatul trebuie sa fie asigurat pentru malpraxis obligatoriu pentru a putea acoperi eventalele prejudicii.

Facand parte dintr-o organizatie cum este baroul, avocatul este obligat sa participe la toate sedintele si convocarile organelor de conducere. Absenta sa repetata nejustificata constituie abatere disciplinara.

Evidentele pe care trebuie sa le tina avocatul in urma activitatii sale sunt obligatii la fel de importante precum virarea la timp a obligatiilor banesti catre barou.

Interdictii avocat

In nici un caz nu este permis ca avocatul sa nu restituie documentele clientului, chiar daca acesta nu achita onorariul. In nici un caz acelasi avocat nu va reprezenta parti cu interese contrare deoarece s-ar ingradi liberul acces la justitie.

Niciodata nu poate un avocat sa fie martor intr-o cauza care i-a fost data decat cu acordul tuturor clientilor interesati. Increderea in avocat ar fi aafectata si astfel oamenii ar evita sa mai apeleze la reprezentarea prin avocat. Dar calitatea de martor este prioritara fata de cea de avocat in imprejurarile in care avocatul a aflat informatii ianinte sa fie angajat ca aparator.

Dezvaluirea informatiilor dintr-un caz reprezinta infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la unu la cinci ani. Nu este incriminat pentru nedenuntare avocatul care nu a divulgat comiterea unor infractiuni despre care ia cunostinta in exercitarea profesiei cu exceptia: omor, ucidere din culpă sau altă infracțiune care a avut ca urmare moartea unei persoane; genocid, infracțiuni contra umanității sau infracțiuni de război contra persoanelor; infractiunile privind prevenirea și combaterea terorismului. În toate cazurile, avocatul care previne săvârșirea infracțiunii sau consecințele acesteia în alt mod decât denunțarea făptuitorului este exonerat de răspundere.

Incompatibilitate procesuala avocat

Este incompatibil sa fie expert sau traducator avocatul care este aparator al unei parti in cauza. In mod normal un singur om nu poate avea mai multe roluri intr-un proces deoarece ar fi pusa in pericol veridicitatea justitiei si credibilitatea existentei unui proces just si echitabil.

In fata instantelor judecatoresti avocatul trebuie sa poarta roba. In afara de anumite evenimente unde este obligat sa mai poarte roba, utilizarea acesteia este strict interzisa.

Orice declaratie publica trebuie sa respecte integritatea si demnitatea profesiei de avocat in conformitatea cu legea statutului avocatului. Toate aceste aspecte formeaza imaginea avocatului.

 Capitolul IV: Organizarea profesiei de avocat

Profesia de avocat este organizata si functioneaza pe baza autonomiei profesie in cadrul baroului. Alegerea organelor se face prin vot secret. Bugetul baroului este format din contributiile avocatilor care sunt stabilite de consiliul baroului. Organele de conducere sunt: adunarea generala, consiliul si decanul.

Organele de conducere ale U.N.B.R. sunt: congresul avocaților; consiliul U.N.B.R.; comisia permanentă a U.N.B.R.; președintele U.N.B.R. În cadrul U.N.B.R. se constituie și funcționează: comisia centrală de cenzori; comisia centrală de disciplină; aparatul tehnic-administrativ.

Capitolul V: Asistența judiciară

 

Baroul asigura asistenta juridica in cazurile: penale in care apararea este obligatorie, in alte cazuri penale in care ajutorul public judiciar este necesar si in cazurile in care asistenta juridica este ceruta de organele administratiei publice locale. Decanul va desemna un avocat care nu va putea sa refuze decat in caz de conflict de interese. Solicitantul ajutorului public judiciar trebuie sa faca dovada starii materiale.

Se face o cerere de ajutor public judiciar, in termen de 15zile decanul o solutioneaza cu posibilitatea aprobarii avocatului cerut de catre cel care a facut cererea sau alegerea unui alt avocat. Decizia de respingere a cererii se poate ataca in cinci zile. Avocatul ales nu are voie sa primeasca nici un fel de remuneratie sau compensatie de la client.

 Capitolul VI: Răspunderea disciplinară

 

Orice avocat raspunde disciplinar daca nu respecta legea avocatului, sau deciziile obligatorii ale baroului si pentru orice fapta savarsita in legatura cu profesia sau in afara acesteia prin care prejudiciaza onoarea si prestigiul profesiei.

Au obligatia, avocatii, sa sesizese orice abatere observata. Intra la abatere disciplinara grava orice fapta care este calificata astfel in statutul avocatului sau oricare alta lege.

Consiliul baroului are competenta sa ancheteze abaterea si sa exercite actiunea disciplinara. Decanul baroului este anchetat de Consiliul UNBR. Sanctiunile disciplinare sunt: mustrarea, avertismentul, amenda, interdictia de a exercita profesia de la o luna la un an si excluderea din profesie.

 

Capitolul VII: Incheiere si concluzii Etica si integritate in profesia de avocat

 

Pot sa exercite profesia de avocat in Romania cetatenii care au obtinut aceasta calitate intr-un stat membru al Uniunii Europene; conditia este ca trebuie sa devina membrii al unui barou din Romania si sa respecte legea avocatului din Romania. Acestia trebuie sa se alinieze cu normele: legale, morale si de etica ale tarii noastre.

Meseria de avocat a fost din cele mai vechi timpuri o meserie nobila si respectabila. Cinstea cu care trebuie exercitata aceasta profesie are un nivel inalt. Un om al legii trebuie sa fie un model si un exemplu pentru restul oamenilor. Etica si integritatea in profesia de avocat sunt elemente sacre care definesc nobilimea in care a fost sadita acesta meserie.