blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive dobandire cetatenie - Consultanta juridica

Modalități de dobândire a cetățeniei române: prin nastere adoptie sau la cerere. In timpul activitatii noastre ne-am specializat in obtinerea cetateniei romane.
 

Modalități de dobândire a cetățeniei române prin naștere

Copiii născuți pe teritoriul României, din părinții cetățenilor români, sunt cetățeni români

Există și cetățeni români care:

ei s-au născut pe teritoriul statului român, chiar dacă doar unul dintre părinți este cetățean român;
  s-au născut în străinătate și ambii părinți sau doar unul dintre ei are cetățenia română.
  Copilul găsit pe teritoriul statului român este cetățean român, dacă niciunul dintre părinți nu este cunoscut.

Cetățenia română este dobândită de copilul cetățean străin sau fără cetățenie prin adopție; dacă adoptatorii sunt cetățeni români, iar adoptatul nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Modalități de dobândire a cetățeniei române la cerere

Cetățenia română poate fi acordată, la cerere, persoanei fără cetățenie sau cetățenului străin, dacă îndeplinește următoarele condiții:

s-a născut și își are reședința, la data depunerii cererii, pe teritoriul României; sau deși nu este născut pe acest teritoriu, locuiește în condițiile legii pe teritoriul statului român de cel puțin 8 ani; sau în cazul în care este căsătorit și locuiește cu un cetățean român, timp de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei;
 dovedește prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitatea față de statul român și declară că nu se angajează sau susține, iar în trecut nu a întreprins sau a susținut acțiuni împotriva ordinii legii sau a securității naționale;
 a împlinit vârsta de 18 ani;
 dispune de mijloace legale în România pentru o existență decentă, în condițiile stabilite de legislația privind regimul străin;
 este cunoscut cu un comportament bun și nu a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face demn de a fi cetățean român;
 cunoaște limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească; în măsura suficientă pentru a se integra în viața socială;
 cunoaște prevederile Constituției României și imnul național.

Procedura Modalități de dobândire a cetățeniei române

Aprobarea cererilor de acordare sau redobândire a cetățeniei române se face printr-o decizie a Guvernului; care în acest sens, apreciază propunerile ministrului justiției.

Cererea de acordare a cetățeniei române se face personal; sau în cazuri temeinic justificate, de o procură cu procură specială și autentică; va fi însoțită de documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor legale.

Cererea de acordare a cetățeniei române se adresează comisiei pentru a stabili condițiile de acordare a cetățeniei; care funcționează lângă Ministerul Justiției.

Comisia dispune, în detrimentul petiționarului, publicarea în extrasul cererii de acordare a cetățeniei române în Monitorul Oficial al României.

Examinarea solicitării de către Comisie poate fi făcută numai după ce au trecut 30 de zile de la publicarea acesteia.

Persoana căreia i se acordă cetățenia română, cu domiciliul în țară, depune în termen de 6 luni, în fața ministrului justiției sau a secretarului de stat delegat în acest scop, jurământul de credință față de România.

Persoana care a obținut cetățenia română prin menținerea domiciliului în străinătate, va depune jurământul de credință în fața șefului misiunii diplomatice sau al biroului consular al României în țara în care domiciliază.

Cetățenia română este dobândită la data depunerii jurământului de credință.

După depunerea jurământului, ministrul justiției sau șeful misiunii diplomatice sau al biroului consular vor elibera persoanei căreia i-a fost acordată cetățenia română un certificat de certificare pe care fotografia este aplicată titularului. În cazul în care copiii minori dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, aceștia vor fi înregistrați în certificatul de certificare.

Pierderea cetățeniei române

Cetățenia română se pierde prin:

retragerea cetățeniei române
  aprobarea renunțării la cetățenia română
  în alte cazuri prevăzute de lege