blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive clasificarea actelor juridice - Consultanta juridica

Actul juridic in dreptul civil este manifestarea de vointa sau, dupa caz, acordul de vointe facut cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a naste, de a modifica sau de stinge un raport juridic civil concret

Clasificare. Actul juridic in dreptul civil

-acte juridice unilaterale, bilaterale sau plurilaterale, in functie de numarul partilor intre care se incheie actul
-acte juridice cu titlu oneros si gratuite daca urmaresc sau nu un interes pecuniar
-acte juridice constitutive, translative si declarative
1)actul juridic constitutiv este acela care da nastere unui drept subiectv civil ce nu a existat anterior

2)actul juridic translativ are ca efect stramutarea unui drept subiectiv din patrimoniul unei persoane in patrimoniul altei persoane.

3)actul juridic declarativ este acela care are ca efect consolidarea sau definitivarea unui drept subiectiv civil preexistent

-acte juridice de conservare, acte juridice de administrare si acte juridice de dispozitie
1)actul de conservare preintampina pierderea unui drept subiectiv civil, este intotdeauna un act avantajos pentru autorul sau.

2)prin actul de administrare se pune o normala punere in valoare a unui bun sau patrimoniu

3)actul juridic de dispozitie este acela care are ca rezultat iesirea din patrimoniu a unui drept sau grevarea cu sarcini reale a unui bun.

-acte juridice consensuale si solemne, difera in functie de forma actului juridic (solemn sau fara vreo forma speciala)
-acte juridice patrimoniale sau nepatrimoniale daca are continut evaluabil in bani sau nu.
-acte juridice principale si accesorii
-acte juridice intre vii si acte juridice pentru cauze de moarte
-acte juridice subiective si acte juridice civile conditie, continutul actului e determinat sau nedeterminat, de exemplu un act conditie este casatoria, unde partile nu pot deroga de la normele ce o reglementeaza
-acte juridice pure si simple (neafectate de termen sau conditie) si acte afectate de modalitati
-acte juridice civile numite si nenumite, daca are denumire sau nu

Conditiile Actului juridic in dreptul civil

-conditiile actului juridic civil sunt acele componente care trebuie sau pot sa intre in structura actului juridic civil, adica elementele din care este constituit

Clasificarea conditiilor actului juridic civil
-conditiile de forma, se refera la exteriorizare vointei sau vointelor partilor
-conditiile de fond, privesc continutul actului juridic
-conditii esentiale si conditii neesentiale
-conditii de eficacitate,
-conditii de validitate, se sanctioneaza cu nulitatea actului juridic

Capacitatea de a incheia acte juridice si exceptia incapacitatii
-capacitate de folosinta si capacitate de exercitiu
-de capacitatea de folosinta nimeni nu poate fi lipsit decat in cazurile expres prevazute de lege
-exista incapacitati de folosinta si incapacitati de exercitiu
1)incapacitati generale
2)incapacitati speciale
3)incapacitati pentru anumite acte juridice

Consimtamantul
-exteriorizarea hotararii de a incheia un act juridic
-o conditie de fond
-poate fi:
1)verbal
2)in scris
3)prin gesturi sau fapte concludente
-prin exceptie, tacerea valoreaza consimtamant in urmatoarele cazuri
cand prevede legea
cand partile au atribuit expres acest aspect
daca e conform obiceiului sau uzantelor

Principiile vointei juridice
-principiul libertatii de vointa
-principiul vointei reale(se ia in considerare dorinta partilor nu sensul literal)

Cerintele valabilitatii consimtamantului
-sa provina de la o persoana cu discernamant
-sa fie serios
-sa fie liber exprimat
-sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice

Viciile de consimtamant sunt urmatoarele:
-eroarea
-violenta
-dolul
-leziunea


Viciile de consimtamant ale Actului juridic in dreptul civil

Eroarea

-falsa reprezentare a unor imprejurari la incheierea unui act juridic
-imagine subiectiva deformata ce se datoreaza celui aflat in eroare

-clasificare:
1)eroarea esentiala – daca falsa reprezentare cade asupra: naturii sau obiectului actului juridic ce se incheie, identitatii fizice a obiectului prestatiei, calitatilor substantiale ale obiectului prestatiei, asupra persoanei sau a unei calitati a acesteia in absenta careia contracul nu s-ar mai fi incheiat.
2)eroarea neesentiala – falsa reprezentare a unor imprejurari neimportante
3)eroare de fapt – o falsa reprezentare a unei situatii faptice
4)eroarea de drept – reprezinta falsa reprezentare a existentei sau continutului unei norme juridice
5)eroare scuzabila
6)eroare nescuzabila

-cerintele erorii esentiale: eroarea sa fie esentiala, scuzabila, elementul asupra caruia cade falsa reprezentare sa fi fost hotarator in incheierea actului, in cazul actelor juridice bilaterale sau plurilaterale, cu titlu oneros, este necesar ca partea contractanta sa fi stiut ori sa fi trebuit sa stie ca elementul fals reprezentat era esential pentru incheierea actului juridic civil respectiv
-eroarea esential in oricare dintre formele ei, atrage nulitatea relativa
-actul poate fi adaptat evitandu-se anularea sau poate fi incheiat asa cum a inteles partea aflata in eroare, astfel acoperindu-se cauza de anulabilitate
-in cazul actelor bilaterale si plurilaterale nu este necesar ca fiecare parte sa se afle in eroare

Dolul

-dolul este viciul de consimtamant prin care una dintre parti esste indusa intr-o eroare provocata de manoperele frauduloase ale celeilalte parti. Simpla omisiune de informare a cocontractantului asupra unor imprejurari pe care se cuvenea sa i le dezvaluie este cosniderat dol.
-fata de eroare, in cazul dolului se poate cere anularea contractului chiar daca eroarea nu a fost esentiala pentru incheierea contractului

-structura dolului
1)un element obiectiv, ce consta in mijloacele viclene folosite pentru a induce in eroare
2)un element subiectiv ce consta in intentia de a induce in eroare o persoana sa incheie un anumit act juridic

-cerintele dolului
1)sa fie determinant pentru incheierea actului juridic
2)sa provina de la cealalta parte

-sanctiunea este nulitatea relativa
-poate fi probat cu orice mijloc de proba
-victima poate pastra contractul cu echilibrarea obligatiilor

Violenta

-este acel viciu de consimtamant care consta in amenintarea unei persoane cu un rau de natura sa ii produca, fara drept, o temere ce o determina sa incheie un act juridic, pe care asfel nu l-ar fi incheiat.

-clasificare
natura raulu: fizica sau morala
amenintare legitima, neincrminata si amenintarea nelegitima ce este sanctionata

Amenintarea nelegitima este sanctionata daca e folosita pentru obtinerea unui folos injust.
-structura violentei
un element obiectiv, care consta in amenintarea cu un rau
un element subiectiv care consta in inducereea unei temeri persoanei amenintate
-cerintele violentei: temerea insuflata sa fie determinanta pentru incheierea actului juridic, amenintarea sa fie injusta, in actele juridice bilaterale sau plurilaterale amenintarea sa provina de la partea cealalta sau daca e de la un tert, cocontractantul sa fi stiut sa sa fi trebuit sa stie violenta savarsita in favoarea sa.
-sanctiunea este nulitatea relativa a actului juridic

Leziunea in Actul juridic in dreptul civil

-se intelege prejudiciul material suferit de una dintre parti ca urmare a incheierii unui contract.
-structura leziunii
1)un element obiectiv ce consta in disproportia de valoare intre contraprestatii
2)un element subiectiv constand in profitarea de situatie speciala in care se gaseste cocontractantul
-distingem leziunea fata de minor unde disproportia dintre contraprestatii este vadit diprorportionata, iar leziunea majorului cand adaugam o regula in plus, una dintre parti sa profite de starea de nevoie, de lipsa de cunostinte, ori de lipsa de experienta a celelilalte parti.
-comeniul de aplicare

1)in cazul minorului:
sa fie un act juridic
act juridic bilateral, cu titlu oneros si comutativ
sa fie incheiat cu minorul intre 14 si 18 ani
sa fie pagubitor pentru minor
2)in cazul majorului:
sa fie un act juridic
act juridic bilateral, cu titlu oneros si comutativ indiferent daca sunt de administrare sau dispozitie
una dintre parti sa profite de starea de nevoie, de lipsa de cunostinte, ori de lipsa de experienta a celeilalte parti
actiunea in anulare este admisibila numai daca valoarea leziunii depaseste jumatate din valoarea pe care o avea la momentul incheierii contractului
-leziunea poate atrage 2 sanctiuni: nulitatea relativa sau reducerea, dupa caz, marirea uneia dintre prestatii

Obiectul Actului juridic in dreptul civil

-conduita partilor stabilita prin acel act juridic, adica actiunile sau inactiunile la care sunt indreptatite ori de care sunt tinute partile
-cerintele valabilitatii obiectului actului juridic civil
1)obiectul sa fie determinat sau determinabil
2)obiectul sa fie licit
3)obiectul sa existe
4)obiectul sa fie posibil
5)obiectul sa fie in circuitul civil
6)obiectul sa fie o fapta personala a celui care se obliga
7)existenta autorizatiei administrative sau judiciare ori a altei cerinte prevazute de lege

Cauza actului juridic in dreptul civil:
-ca sa existe, sa fie licita si morala. Proba cauzei se face cu orice mijloc de proba. Cauza este prezumata ca existenta chiar daca nu este stabilita expres, pana la proba contrara.
-fornma actului

Forma actului juridic in dreptul civil
-exista principiul consensualismului conform caruia simpla intrunire a vointelor partilor reprezinta o incheiere valabila a contractului
-forma trebuie sa fie forma ceruta valabilitatii, opozabilitatii fata de terti si probatoare a actului
-forma legala si forma voluntara a partilor
-forma ad validitatem si forma ad probationem adica valabil si sa se poata proba

Modalitatile actului juridic civil
-termenul:
1)termenul suspensiv si extinctiv: primul amana inceperea exercitarii dreptului, iar al doilea determina stingerea exercitarii unui drept
2)termen in favoarea debitorului, creditorului sau a amebelor parti
3)termen voluntar, legal si jurisdictional
4)termen cu scadenta certa si incerta
-conditia:
1)conditie suspensiva si rezolutorie
2)conditie cazuala, mixta si potestativa
3)conditie pozitiva si negativa
-sarcina, este o modalitate specifica liberalitatilor si consta intr-o obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa gratificatului de catre dispunator

Efectele actului juridic in dreptul civil
principiul forteri obligatorii
-irevocabilitatea actului juridic civil

Sfaturi si opinii Actul juridic in dreptul civil

Daca aveti de radactat un contract; sau trebuie sa incheiati un contract recomandam asistarea de catre avocat. Daca sunteti in situatia in care aveti un contract incheiat care va prejudiciaza, nu este tarziu sa ne contactati. Putem gasi impreuna cea mai buna solutie.