blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive cauzele de nulitate - Consultanta juridica

In Codul Civil, art.1246 alin(1) dispune ca; „orice contract incheiat cu incalcarea conditiilor de cerute de lege pentru incheierea sa valabila este supus nulitatii, daca prin lege nu se prevede o alta sanctiune”. Nulitatea actului juridic, a contractului poate fi definita ca o sanctiune care lipseste actul juridic de efecte,

Trasaturile caracteristice in Nulitatea actului juridic, a contractului

-este o sanctiune de drept civil

-priveste numai actlee jridice nu si faptele

-intervine cand sunt incalcate conditiile de valabilitate ale contractului; de forma sau de fond

-consta in lipsirea actului juridic de efectele ce contravin normelor juridice

-actul juridic este lipsit numai de acele efecte care contravin scopului dispozitiei legale incalcata

-nulitatea poate fi acoperita

Functiile nulitatii

Functia prefentiva

-consta in efectul inhibatoriu pe care il exercita asupra subiectelor de drept civil. Uneori tentate sa incheie acte fara respectarea conditiilor de valabilitate. Astfel stiind ca actul va fi lipsit de efecte partile sunt descurajate si indemnate sa respecte legea civila.

Functia sanctionatorie

-intra in functiune atunci cand functia preventiva nu si-a dovedit eficienta. Consta in inlaturarea efectelor contrarii normelor juridice edictate pentru incheierea valabila a actului.

Ca si conceptie nulitatea poate fi partiala si remediabila.

Clasificare Nulitatea actului juridic, a contractului

Nulitatea absoluta

-este aceea care sanctioneaza nerespectarea, la incheierea actului juridic civil, a unei norme juridice care ocroteste un interes general. Deci a unei norme juridice imperative de ordinepublica. Desigur, care instituie o conditie de validitate pentru incheierea actului juridic.

Nulitatea relativa

-este aceea care sanctioneaza nerespectarea, la incheierea actului juridic civil care ocroteste un interes individual. Deci, a unei norme juridice imperative de ordine privata, care instituie o conditie de valabilitate pentru incheierea actului juridic civil.

Nulitatea partiala

-este acea nulitate care desfiinteaza actul juridic in intregime.

Nulitatea partiala

-este acea nulitate care desfiinteaza numai o parte dintre efectele actului juridic civil, celelalte efecte mentinandu-se, intrucat nu contravin legii.

Nulitatea expresa

-se desemneaza acea nulitate care este prevazuta, ca atare, intr-o dispozitie legala. Cele mai multe nulitati fac parte dinaceasta categorie. Sunt prevazute fie in Codul Civil, fie in alte acte normative.

Nulitatea virtuala

-se desemneaza acea nulitate care nu este expres prevazuta de lege. Dar care rezulta neindoilnic, din modul in care este reglementata o anumita conditie de validitate a actului juridic civil.

Conform Art.1253 Codul Civil, sanctiunea nulitatii trebuie aplicata pentru ca scopul dispozitiei legale incalcate sa fie atins.

Nulitati de fond

-este acea nulitate care intervine in cazul lipsei ori nevalabilitatii unei conditii de fond a actului juridic civil. Nulitatile din aceasta categorie sunt cele mai numeroase in practica.

Nulitatile de forma

-este acea nulitate care intervine in cazul nerespectarii formei cerute ad validitatem. Exemplu: Art 1041 C. Civ. „Sub sancţiunea nulităţii absolute, testamentul olograf trebuie scris în întregime, datat şi semnat de mâna testatorului.”

Nulitatile amiabile, nulitatile judiciare, nulitati de drept si clauzele considerate nescrise

-nulitatile se pot constata cu acordul partilor, lipsind de efecte actul juridic fara a se mai adresa prganului de jurisdictie. Exista situatii in care partile nu se inteleg; ori este vorba de un act juridic caruia nu i se poate pune capat printr-un act simetric.

-nulitatea absoluta sau relativa nu functioneaza de drept. Actul juridic se bucura de o prezumtie de valabilitate, iar aceasta prezumtie poate fi inlaturata in instanta. Nu putem vorbi despre o constatare a nulitatii absolute sau decalrarea nulitatii relativa. Nulitatea se invoca printr-o actiune in cosntatare . Desi in ralitate actiunea nulitatii este o actiune in realizare.

-prin exceptie clauzele considerate ca nescrise pot fi considerate nulitati absolute; si partiale dar care opereaza de drept.

Cauzele de nuitate

-incalcarea dispozitiilor legale privind capacitatea civila

-lipsa ori nevalabilitatea consimtamantului

-nevalabilitatea obiectului actului juridic civil

-nevalabilitatea cauzei actului juridic civil

-nerespectarea formei cerute de lege ad validitatem

-nesocotirea limitelor principiului libertatii actelor juridice

-nerespectarea altor conditii, speciale, cerute pentru incheierea valabila a anumitor acte juridice

Cauzele de nulitate absoluta

a)In baza unor dipozitii legale exprese

b)Pentru incalcarea conditiilor de validitate

Regimul juridic al nulitatii absolute

-poate fi invocata de oricine are interes, de instanta din oficiu, de procuror si alte organe competente

-este imprescriptibila si poate fi invocata oricand

-in principiu nu poate fi acoperita

Cauzele de nulitate relativa

-este anulabil un act juridic civil cand au fost incalcate dispozitiile legale privind capacitatea de execitiu. Viciul de cosnimtamant si alte cazuri prevazute de lege pot atrage nulitatea relativa.

-nulitatile virtuale reglementeaza situatia in care; daca este inclacata o dipozitie de ordine privata sanctiunea este nulitatea relativa.

Rgimul juridic al nulitatii relative

-poate fi invocata numai de persoana ocrotita sau care are un interes

-se prescrie in termenul prevazut de lege sau pe cale de exceptie este imprescriptibil

-poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita

Efectele nulitatii

-retroactivitatea nulitatii

-anularea actelor subsecvente

-restabilirea situatiei anterioare (in natura sau prin compensatie justa si echitabila)

Pentru aceste efecte exista exceptii expres prevazute in Codul Civil in diferite materii ale dreptului.