blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Arbitrajul

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive arbitraj - Consultanta juridica

Convenția ICSID este un tratat multilateral aprobat de directorii Băncii Mondiale; pentru a îndeplini obiectivul Băncii de a stimula investițiile internaționale. ICSID este o instituție separată care nu depinde de alte instituții; fără nici o urmă de caracter politic și care își îndeplinește scopul cu exactitate, de soluționare a litigiilor, acesta este un punct bun pentru arbitrajul ICSID. Obiectul arbitrajului ICSID consta in solutionarea litigiilor dintre state si investitori straini.

Introducere OBIECTUL ARBITRAJULUI ICSID

ICSID a fost creat în 1966 de Convenția privind soluționarea litigiilor privind investițiile între state și state din celelalte state; (Convenția ICSID) pentru investitori și statul contribuie la stimularea investițiilor internaționale; imparțialitatea este garantată în litigiu, astfel încrederea este unul dintre avantajele ICSID. Utilitatea este, de asemenea, viciată pentru disputele de stat-stat bazate pe tratate de investiții și acorduri de liber schimb și ca registru administrativ.

Procesul ICSID este conceput astfel încât să țină seama de trăsăturile speciale ale litigiilor investiționale internaționale; și părțile participante, luând în considerare în mod egal interesele statelor-gazdă și ale investitorilor. Fiecare caz este examinat de o comisie independentă de conciliere; sau un tribunal de arbitraj după audierea probelor și a argumentelor juridice ale părților. Echipa de caz ICSID este desemnată pentru fiecare caz și oferă asistență de specialitate în orice moment al procesului. Mai mult de 600 de cazuri au fost soluționate și administrate de ICSID până în prezent. ICSID prevede litigii prin conciliere, arbitraj sau constatare de fapt.

OBIECTUL ARBITRAJULUI ICSID stimulează, de asemenea, o mai bună conștientizare a legislației internaționale privind procesul ICSID și investițiile străine.

Acestea sunt un mare program de publicații, inclusiv revista ICSID Review și publicarea regulată a informațiilor despre cazurile și activitățile sale. Angajații ICSID oferă numeroase prezentări, evenimente și participă la conferințe privind soluționarea litigiilor internaționale în investițiile globale.

ICSID este o instituție multilaterală și auto-specializată care susține fluxurile internaționale de investiții și atenuează riscurile necomerciale printr-un tratat întocmit de directorii executivi ai Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare și semnat de statele membre. Începând cu luna mai 2016, 153 state membre semnatare au convenit prin acord să sprijine și să aplice obligațiile arbitrale în conformitate cu Convenția ICSID.

Centrul desfășoară întreținerea mai multor publicații și consiliere. ICSID aparține și este susținut financiar de Grupul Băncii Mondiale, cu sediul la Washington, DC, în Statele Unite. ICSID este o instituție internațională de arbitraj înființată în 1966 pentru a reconcilia investitorii internaționali și pentru a soluționa litigiile juridice.

blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Arbitrajul

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive arbitraj - Consultanta juridica

Arbitrajul international in drept comercial este o jurisdictie alternativa privata. In exercitarea acestei jurisdictii partile si tribunalul arbitral pot stabili reguli de procedura derogatorii de la normele generale cat timp nu aduc atingere regulilor de ordine publica.

Orice persoana ce are capacitate de exercitiu deplina poate alege solutionarea diferendelor pe aceasta cale. Exceptie fac acele cauze excluse de lege: starea civila, capacitatea persoanelor, succesiune, dr. familiei, penal, precum si drepturile de care partile nu pot dispune. Statul si autoritatile publice pot incheia conventii arbitrale in baza conventiilor internationale, iar persoanele juridice de drept public ce au in obiectul de activitate activitati economice pot incheia convetii daca legea nu le interzice.

Arbitrajul international in drept comercial Tribunalul arbitral

Arbitrajul poate fi organizat prin conventia arbitrala de unul sau mai mult arbitrii. In general se alege 1 maxim 3 arbitrii dar niciodata in numar par. Arbitrul este ales ad-hoc, prin metoda aleasa de parti, desemnat de un tert sau fiecare parte alege un arbitru iar acestia aleg un al 3-lea supraarbitru care va fi presedintele sedintei. Arbitrul este investit sa solutioneze litigiul si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru parti.

Tribunalul este organizat conform conventiei arbitrale cu respectarea normelor imperative si regulilor de oridne publica sau conform legilor in vigoare ce reglementeaza arbitrajul.

Partile pot stabili ca arbitrajul sa fie organizat de un tert, in cele mai multe cazuri este aleasa o institutie permanenta de arbitraj.

Partile depun cereri si exercita drepturile procesuale personal, prin avocat sau pot fi asistati de alti specialisti. Pentru rezolvarea oricaror divergente prinvind procedura arbitrajului va fi sesizat tribunalul din circumpscriptia unde este organizat arbitrajul, prcum si anularea hotararii arbitrale.

Arbitru poate fi orice persoana fizica, studiile juridice nu sunt necesare. Recomandata este alegerea unui arbitru de pe listele arbitrale ale institutiilor sau unui profesionist in domeniu spre exemplu un avocat.

Sunt nule clauzele care ofera uneia dintre parti avantaje inechitabile privind organizarea arbitrajului. Arbitrii pot fi recuzati in caz de incompatibilitate.

Arbitrajul international in drept comercial Conventia arbitrala

Forma scrisa este obligatorie pentru validitate sub sanctiunea nulitatii. Daca este incheiata prin corespondenta este valabil incheiata. In cazul litigiilor prinvind transferul dreptului de proprietate, conventia se incheie in forma autentica.

Conventia arbitrala se poate introduce sub forma unei clauze in contractul principal sau stabilita intr-un contract diferit. Stabilirea solutionarii lititgiului prin arbitraj exclude utilizarea altor metode fara acordul expre al ambelor parti. Instanta isi va declina competenta catre arbitraj dar o va retine in cazurile: paratul si-a formulat apararile in fond fara mentionarea conventiei arbitrale, nulitatra convetiei arbitrale, tribunalul nu poate fi constituit din cauze imputabile paratului in arbitraj.

Arbitrajul international in drept comercial Procedura

Reclamantul depune cerere in tribunalul arbitral comunicand un exemplar paratului din cererea de arbitrare. In termen de 30 de zile paratul va depune intampinare comunicand un exemplar reclamantului impreuna cu o eventuala cerere reconventionala.

Judecata se desfasoara conform procedurilor normale daca partile nu au derogat de la ele fara sa afecteze regulile de ordine publica.

Triunalul verifica dosarul si isi verifica din oficiu competenta. Absenta unei parti nu impiedica solutionarea cauzei. Se administreaza probe si se iau masuri asiguratorii daca este cazul. Fiecare sedinta poate fi atacata separat cu actiune in anulare.

Cheltuielile arbitrale sunt suportate proportional de parat si reclamant sau de partea interesata. Prin hotararea arbitrala se stabliest cheltuielile finale si in ce proportie sunt suportate de parti.

Hotararea arbitrala

Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul printr-o hotarare prin care arbitrii se dezinvestesc. Lamurirea, completarea si indreptarea hotararii pot fi cerute de oricare dintre parti in termen de 10 zile.

Hotararea se comunica partilor ce pot ataca hotararea cu actiune in anulare pentru motivele:

 • lititgiul nu era susceptibil de arbitraj
 • inexistenta unei conventii arbitrale
 • tribunalaul arbitral nu a fost constituit in conformitate cu conventia arbitrala
 • partea a lipsit la termenul la care au avut loc dezabaterile, iar citarea nu a fost legal inceplinita
 • hotararea a fost pronuntata dpa expirarea termenuluilimita
 • hotararea incalca regulile de ordine publica
 • tribunalul se pronunta spra unor lucruri care nu s-au cerut
 • hotararea arbitrala nu cuprinde dispozitivul si motivele, data si locul sau semnatura arbitrilor
 • daca dupa pronuntare Curtea Constitutionala s-a prununtat in privinta unei exceptii strand legate de cauza

Hotararea arbitrala este definitiva si exectorie de la pronuntare precum orice alta hotarare.

Tipuri de arbitraj

Arbitrajul comercial este organizat pe langa camera de comert a Romaniei sau in cazul arbitrajului international comercial pe langa banca internationala. Arbitrajul in romania este o ramura de drept tanata in plina dezvoltare. Arbitrajul comercial international este cunoscut si mult mai utilizat decat in Romania. Arbitrajul institutionalizat este acea formă de jurisdicție arbitrală care se constituie și funcționează în mod permanent pe lângă o organizație sau instituție internă ori internațională. Arbitrajul ad hoc este cel organizat prin convenția arbitrală încheiată între părți, de către un terț, altul decât o instituție de arbitraj.

blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Arbitrajul

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Arhive arbitraj - Consultanta juridica

Arbitrajul este modalitate de solutionare a litigiilor alternativa precum medierea. In Romania aceasta ramura de drept nu este atat de utilizata. Fata de un tribunal obisnuit aceasta este o jurisdictie de ordine privata care se bucura de supravegherea si controlul statului. Va putem asista si reprezenta in disputele arbitrale sau va oferim o consultanta juridica de specialitate.

Nu pot fi solutionate in arbitraj toate cauzele, precum: cauzele penale sau pentru care conform legii nu se poate tranzactiona, drepturile nepatrimoniale sau de care o perosna nu poate dispune, cererile de stare civila si succesiunile.

Avantajele acestei proceduri este durata mult mai scurta, costurile sunt mai mici, iar arbitrii au putine cauze si au mai mult timp sa acorde fiecarei cauze. Hotararea arbitrala este definitiva. In special se foloseste aces mod de stingere al litigiilor intre societati. (dr. comercial)

Clauza arbitrala

Pentru a intra in compententa arbitrajului un litigiu, trebuie sa existe o clauza arbitrala. Clauza poate fi inclusa intr-un paragraf dintr-un contract sau poate fi un contract separat intre parti. Forma scrisa este obligatorie.

Clauza arbitrala poate fi incheiata inainte sau dupa aparitia disputei. Din aceasta conditie rezulta ca trebuie sa existe un acord al ambelor parti de a solutiona cauza in tribunalul arbitral.

Clauza arbitrala poate stabili modul de formare a tribunalului arbitral, alegerea arbitrilor, legea aplicabila, cu respectarea normelor de ordine publica.

Existenta clauzei arbitrale exclude posibilitatea solutionarii litigiului intr-o alta instanta fara acordul ambelor parti.

Tribunalul arbitral

Acesta poate fi format ad-hoc sau stabilit in clauza arbitrala ori cel putin ales modul prin care se va forma. Ser stabilesc locul, modul de organizare si arbitrii. Numarul de arbitrii trebuie sa fie impar, in general se alege 1 maxim 3. Arbitrul poate fi ales la inamplare de pe liste sau fiecare parte alege cate 1 arbitru iar acestia desemneaza un al3-lea ce va fi presedintele sedintei.

Arbitrajul poate fi organizat de parti, de catre o isntitutie sau tert. Arbitru poate fi orice persoana cu capacitate deplina de execitiu.

Arbitrii trebuie sa accepte sau sa refuze calitatea lor de la numire. Acestia pot fi recuzati si inlocuiti in cazuri anume prevazute de lege.

Raspund pentru prjudiciul creat in conditiile legii in timpul exercitarii atributiilor de arbitru.

Procedura

Arbitrajul nu poate dura mai mult de 6luni sub sanctiunea caducitatii, acest termen poate fi prelungit in anumite situatii. Arbitrii pot prelungi cu maxim 3 luni in cazuri justificate. Termenul se suspenda in timpul recuzarii si se prelungeste de drept cu 3 luni de la decesul unui arbitru.

Tribunalul arbitral este sesizat cu o cerere arbitrala, ce va fi comunicata de reclamant. Paratul poate depune intampinare in termen de 30 de zile si va putea introduce o cerere reconventionala.

Judecata Arbitrajul solutionare alternativa a litigiilor

In arbitraj judecata decurge precum intr-o instanta normala, partile pot deroga de la normele din CPC cu respectarea regulilor de ordine publica.

Arbitrul studiaza dosarul si citeaza partile. Partile pot solicita judecata in lipsa sau prin reprezentant (avocat). Daca partile nu se prezinta, se va solutiona litigiul in absenta acestora inafar cazului in care s-a cerut amanarea.

In timpul judecatii se propun si administreaza probe (inscriuri, martori, expertiza), formula cereri si exceptii si se pot lua masuri asiguratorii.

La inceput arbitrii stabilesc cheltuielile provizorii incluzand onorariile, sumele datorate de parat si reclamant. Daca paratul refuza efectuarea plati, reclamantul va consemna suma, iar prin hotararea arbitrala se va stabili suma finala datorata si cuantumul datorat de fiecare parte.

Hotararea arbitrala in Arbitrajul solutionare alternativa a litigiilor

In baza probelor administrate, in temeiul contractului principal si al normelor de drept aplicabile se delibereaza si pronunta hotararea arbitrala. Aceasta hotarare va fi redactata si comunicata partilor iar arbitrii sunt dezinvestiti de solutionarea cauzei. Aceasta hotararea poate fi completata, indreptata sau se pot cere lamuriri printr-o cerere distincta. Hotararea arbitrala poate fi atacata la Tribunal cu actiune in anulare pentru motive de procedura de exemplu: nu exista conventia arbitrala, a fost depasit termenul de 6luni, litigiul nu era de competenta arbitrajului, etc.

Executarea hotararii in Arbitrajul solutionare alternativa a litigiilor

Se poate executa de buna voie sau prin executare silita precum o hotarare obiscnuita.

ICSID si procedura

Sesizarea ICSID incepe prin depunerea unei cereri arbitrale. Orice stat contractant sau orice resortisant al unui stat contractant care dorește să instituie conciliere sau arbitraj o procedură în temeiul Convenției adresează o cerere în acest sens în scris secretarului general, la sediul Centrului. Cererea trebuie să indice dacă se referă la o conciliere sau o procedură de arbitraj. Acesta se redactează într-o limbă oficială a Centrului, sunt datate, și se semnează de către partea solicitantă sau reprezentantul său autorizat. Cererea poate fi făcută în comun de către părțile la diferend

Cererea trebuie sa aiba o anumita forma si continut:

 1. Cererea trebuie să:
  1. desemneze tocmai fiecare parte la diferend și precizează adresa fiecărui;
  2. în cazul în care una dintre părți este o subdiviziune constitutiv sau o agenție a unui stat contractant, că acesta a fost desemnat la Centrul de către acest stat’
  3. indică data consimțământului și a instrumentelor în care este înregistrat, inclusiv, în cazul în care una dintre părți este o subdiviziune constitutiv sau o agenție a unui stat contractant, date similare cu privire la aprobarea unui astfel de acord de către acel stat dacă nu a notificat Centrului că nu este necesară o astfel de aprobare;
  4. indică în ceea ce privește partea care este resortisant al unui stat contractant:
   1. naționalitatea sa, la data consimțământului; și
   2. în cazul în care partea este o persoană fizică:
    • naționalitatea sa la data solicitării; și
    • că el nu avea naționalitatea statului parte contractant la diferend, fie la data consimțământului sau la data solicitării; sau
   3. în cazul în care partea este o persoană juridică care, la data consimțământului avut naționalitatea statului parte contractant la diferend, acordul părților care ar trebui să fie tratat ca un resortisant al unui alt stat contractant, în sensul Convenției;
  5. conțin informații cu privire la aspectele în litigiu care indică faptul că există, între părți, un litigiu care decurge direct dintr-o investiție; și
  6. stat, în cazul în care partea solicitantă este o persoană juridică, că a luat toate măsurile interne necesare pentru a autoriza solicitarea.
 2. Informațiile cerute sunt susținute de o documentație.
 3. „Data consimțământului“ înseamnă data la care părțile la diferend consimțit în scris să-l prezinte la Centrul; dacă părțile nu au acționat în aceeași zi, înseamnă data la care a doua parte a acționat.

Informatiile suplimentare sunt optionale:

Cererea poate, în plus stabili orice prevederi convenite de părți în ceea ce privește numărul de conciliatori sau arbitri, precum și metoda de numire a acestora, precum și orice alte dispoziții convenite cu privire la soluționarea litigiului. Cererea trebuie să fie însoțită de cinci exemplare semnate suplimentare. Secretarul general poate solicita astfel de copii suplimentare, așa cum le consideră necesare. Orice documentație depusă cu cererea trebuie să fie conforme cu cerințele Regulamentului administrativ și financiar

 1. La primirea unei solicitări Secretarul general va:
 2. trimite o confirmare a părții solicitante;
 3. să ia nici o altă acțiune în ceea ce privește cererea până când a primit plata taxei stabilite.
 4. De îndată ce a primit taxa pentru depunerea cererii, Secretarul general va transmite o copie a cererii și a documentației de însoțire a celeilalte părți.
 1. Secretarul general va, sub rezerva articolul 5(1)(b), cât mai repede posibil, fie:
  • înregistreze cererea în conciliere sau registrul de arbitraj și în aceeași zi notifică părțile înregistrării; sau
  • dacă găsește, pe baza informațiilor conținute în cerere, că litigiul este în mod evident în afara jurisdicției Centrului, notifică părților de refuzul său de a înregistra cererea și a motivelor care au.
 2. O procedură în temeiul Convenției se consideră a fi fost instituit la data înregistrării cererii.

Anunțul de înregistrare a unei cereri se:

 1. înregistrează ca cererea înregistrată și indică data înregistrării și expedierii acestui anunț;
 2. notifică fiecare parte că toate comunicările și avizele în legătură cu procedura va fi trimisă la adresa indicată în cerere, cu excepția cazului în o altă adresă este indicată la Centrul;
 3. dacă nu a fost deja furnizat astfel de informații, să invite părțile să comunice orice prevederi Secretarului General convenite de aceștia în ceea ce privește numărul și modul de numire a conciliatori sau arbitri;
 4. să invite părțile să procedeze, cât mai repede posibil, să constituie o comisie de conciliere;
 5. reamintesca părților că înregistrarea cererii nu aduce atingere competențelor și funcțiile Comisiei de conciliere sau tribunalul arbitral, în ceea ce privește competența, competență și meritele; și
 6. să fie însoțite de o listă a membrilor grupului de conciliatorilor sau a arbitrilor Centrului.

Partea solicitantă poate, prin notificare scrisă adresată Secretarului General, retrage cererea înainte de aceasta a fost înregistrată. Secretarul general va notifica prompt celeilalte părți.

Avem experinta in fata instantelor dar suntem familiarizati si cu arbitrajul. Unii dintre avocati finalizand studii in domeniu precum Master in Arbitraj International in cadrul Universitatii Bucuresti. Onorariile noastre pornesc de la 100lei.