blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Permis lunga sedere in ROMÂNIA - Reședință - Consultanta juridica

Dacă sunteți cetățean al unui stat non-UE / SEE; aveți un drept de reședință valabil în România; și doriți să obțineți o reședință pe termen lung pe teritoriul acelui stat trebuie să îndepliniți anumite condiții. Daca dorti sa obtineti Permis lunga sedere in ROMÂNIA – Reședință simplu puteti sa ne contactati.

Pașii de urmat sunt: solicitați acordarea dreptului de ședere de lungă durată; la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrație din județul în care locuiți; iar dacă răspunsul este pozitiv, trimiteți documentele pentru obținerea pe termen lung permis de ședere pe termen.

  Puteți obține acest drept atât ca membru al familiei unui cetățean român. Cât și în alt scop de ședere în România (de exemplu: muncă, activități comerciale, reuniune familială etc.)

  Permis lunga sedere in ROMÂNIA – Reședință este valabil 10 ani; dacă sunteți membru al familiei unui cetățean român; și de 5 ani dacă aveți o reședință reglementată în România în alte scopuri prevăzute de lege.

Suna avocatul tau acum tel. 0756312330!

Condiții pentru acordare Permis lunga sedere in ROMÂNIA – Reședință

Pentru a obține dreptul de ședere de lungă durată, trebuie să fi avut o reședință continuă pe teritoriul României în ultimii 5 ani. Șederea este considerată continuă atunci când perioada de absență de pe teritoriul României este mai mică de 6 luni consecutive; și nu depășește 10 luni în total și dacă nu a fost dispusă nicio măsură de îndepărtare împotriva ta de pe teritoriul național.

 De asemenea, perioada pentru care ați călătorit în străinătate pentru a desfășura activități de transport internațional; și pentru care puteți prezenta dovezi în acest sens, nu este considerată absentă pe teritoriul României.

 Perioada de ședere în scop de studiu este calculată la jumătate pentru reședința de lungă durată; iar șederea acordată de viza de ședere de scurtă durată, viza diplomatică sau de serviciu; și cea obținută pentru activități în calitate de lucrător sezonier sau de au pair. cont.

Solicita oferta noastra pe adresa contact@constultantarapida.ro

 Consultați lista completă a condițiilor pentru acordarea rezidenței permanente și a excepțiilor acestora.

 Nu puteți primi un drept de ședere pe termen lung în România dacă vă încadrați într-una din următoarele categorii:

1.aveți un drept de ședere temporară pentru studii,
2.sunteți solicitant de azil sau beneficiar de protecție umanitară temporară; 3.sau aveți protecție temporară a statului român; vă aflați în România cu viza de ședere scurtă sau viza; dreptul de ședere acordat de viza diplomatică sau de serviciu.
4.Aveți un drept de ședere obținut ca lucrător sezonier.

Documentele obtinere Permis lunga sedere in ROMÂNIA – Reședință

Primul pas pentru stabilirea domiciliului în România este obținerea dreptului de ședere pe termen lung. În acest sens, trebuie să trimiteți următoarele documente:

 Documentul de trecere a frontierei (pașaport, document de călătorie etc.) în copie și original; documente justificative privind spațiul de locuit (copie și original); dovada asigurării sociale de sănătate; dovada mijloacelor de întreținere (membrii familiei cetățenilor români sunt excluși); certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române; documente de stare civilă ( daca este aplicabil);

 Puteți solicita dreptul de ședere pe termen lung pentru minori numai dacă vi s-a acordat acest drept. În acest sens, trebuie să trimiteți următoarele documente:

 Documentul de trecere a frontierei (pașaport, document de călătorie etc.) în copie și original; documente justificative privind spațiul de locuit (copie și original); certificatul de naștere tradus și peste -legalizat / apostilat (în funcție de starea de emitere a documentului); consimțământul în forma autentică a părintelui care nu are dreptul pe termen lung de ședere pe teritoriul României.

 Cererile de acordare a dreptului de ședere de lungă durată vor fi soluționate în termen de cel mult 6 luni; iar din motive obiective această perioadă poate fi prelungită cu încă 3 luni, cu notificarea solicitantului. Vei primi răspunsul în scris în termen de 15 zile lucrătoare de la soluționarea cererii.

 Dacă răspunsul este pozitiv, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării; trebuie să depuneți documentele necesare pentru eliberarea permisului de ședere de lungă durată; la formarea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost înregistrată cererea.

 Refuzul de a acorda dreptul de ședere de lungă durată, precum și motivele care stau la baza acestuia; vor fi comunicate în scris solicitantului, în termen de 15 zile lucrătoare de la soluționarea cererii. Refuzul de a acorda dreptul de ședere de lungă durată poate fi contestat în termen de 30 de zile; de la data comunicării, la Curtea de Apel București. Refuzul de a acorda dreptul de ședere pe termen lung nu produce efecte juridice asupra dreptului de ședere al titularului cererii.

Intra direct in legatura cu unul dintre avocatii nostrii aici\!

Documente necesare pentru eliberarea permisului de ședere pe termen lung:

Documente necesare pentru reînnoirea permisului de ședere pe termen lung:

 Documentul de trecere a frontierei (pașaport, document de călătorie etc.) în copie și original; documente justificative privind spațiul de locuit (copie și original);

 Dacă dețineți un drept de ședere pe termen lung în România; veți beneficia de un tratament egal cu cetățenii români, conform legii, după cum urmează:

 Puteți lucra pe teritoriul României fără permis de muncă, pe baza unui contract individual de muncă aprobat de Inspectoratul Teritorial de Muncă.
aveți acces la toate formele și nivelurile de educație și formare, inclusiv acordarea de burse, echivalența de studii și recunoașterea diplomelor, certificatelor, atestatelor de competență și calificărilor profesionale,
beneficiați de securitate și protecție socială, asistență medicală și socială,
beneficiați de deduceri de impozit pe venit global și scutiri de impozite, pe care le aveți acces la bunuri și servicii publice, inclusiv locuințe, libertatea de asociere, apartenența și apartenența la un sindicat sau organizație profesională.

 Dovada asigurării sociale de sănătate; dovada mijloacelor de întreținere (membrii familiei cetățenilor români sunt excluși); certificat de cazier judiciar eliberat de autoritățile române; documente de stare civilă (dacă este cazul);
Documente necesare pentru reînnoirea permisului de ședere pe termen lung: Documentul de trecere a frontierei (pașaport, document de călătorie etc.) în copie și original; documente justificative privind spațiul de locuit (copie și original);

 Dacă dețineți un drept de ședere pe termen lung în România, veți beneficia de un tratament egal cu cetățenii români, conform legii, după cum urmează:

 Puteți lucra pe teritoriul României fără permis de muncă, pe baza unui contract individual de muncă aprobat de Inspectoratul Teritorial de Muncă.
aveți acces la toate formele și nivelurile de educație și formare, inclusiv acordarea de burse, echivalența de studii și recunoașterea diplomelor, certificatelor, atestatelor de competență și calificărilor profesionale,
beneficiați de securitate și protecție socială, asistență medicală și socială,
beneficiați de deduceri de impozit pe venit global și scutiri de impozite, pe care le aveți acces la bunuri și servicii publice, inclusiv locuințe, libertatea de asociere, apartenența și apartenența la un sindicat sau organizație profesională.

Dreptul de ședere pe termen lung încetează în următoarele situații:

1.În caz de anulare sau revocare;
2.în cazul obținerii unui drept de ședere pe termen lung pe teritoriul altui stat;
3.în cazul absenței de pe teritoriul statului român pentru o perioadă mai mare de 12 luni consecutive, cu excepția cazului în care, în această perioadă, v-ați bucurat de un drept de ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene;
4.în cazul absenței de pe teritoriul statului român pentru o perioadă mai mare de 6 ani consecutivi, chiar dacă în această perioadă v-ați bucurat de un drept de ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene;
5.la cerere;

Cere ajutorul unui avocat expert la tel 0756312330

Privind dobândirea cetățeniei române;


In cazul absenței de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene, pentru o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi, a rezidentului pe termen lung, titular al unei reședințe de lungă durată să permită cu mențiunea „fostul proprietar al cardului albastru al UE” sau a membrilor familiei cărora li s-a acordat statutul de rezident pe termen lung;
In cazul anulării protecției internaționale în România, iar dreptul de ședere pe termen lung a fost obținut ca atare.

Dreptul de sedere


În situația în care dreptul de ședere de lungă durată va înceta în condițiile art.70 alin. (3) lit. b), c) sau d) din OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, și vă aflați pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data comunicării, puteți solicita eliberarea unui permis de ședere temporară pentru scopurile și condițiile prevăzute în OUG 194/2002 cu modificările și completările ulterioare (detalii în secțiunea Legislație).
 Dacă dreptul de ședere pe termen lung a încetat să mai existe în condițiile art.70 alin. (3) lit. b) – d) din OUG 194/2002 cu modificările și completările ulterioare, vi se poate acorda un nou drept de ședere pe termen lung, în condițiile ordonanței de urgență, după o ședere legală și continuă pe teritoriul României pentru 12 luni.

 Dreptul de ședere pe termen lung al unui fost deținător al cărții albastre a UE nu încetează dacă străinul poate dovedi că a absentat pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană, pentru a să exercite o activitate economică ca salariat sau persoană fizică independentă, să lucreze ca voluntar sau să studieze în țara de origine.