blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Dreptul de proprietate privata - Consultanta juridica

Dreptul principal, stalp al democratiei este dreptul de proprietate privata. O institutie complexa, iar pentru consultatii si litigii va putem asista.

Proprietatea privata

Definitie Dreptul de proprietate privata

-reprezinta forma dominanta de proprietate (conf. Constitutiei)

-proprietatea privata este garantata de stat si este inviolabila (cu exceptia cazurilor prevazute de lege: executare silita; expropriere; etc.)

-este interzisa nationalizarea proprietatii private; este prezumat ca este licit obtinuta.

-poate sa fie detinut de oricare subiect: stat, unitatile administrativ-teritorial, persoane fizice, etc

-este acel drept subiectiv ce apartine persoanelor fizice, persoanelor juridice, statului; sau unitatilor administrativ-teritorial asupra oricarui bun; cu exceptia celor aflate exclusiv in proprietate publica; bunuri asupra carora titularul exercita posesia, folosinta si dispozitia; in putere proprie si in interes propriu; insa in limitele determinate de lege.

Subiectele dreptului de proprietate privata

Cum am aratat mai sus pot fi subiecte ale dreptului de proprietate privata: persoanele fizice, juridice, statul, etc.

Persoanele fizice ca subiecte ale dreptului de proprietate privata

-orice persoana fizica este subiect al dreptului de proprietate privata

-problema obtinerii terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi; regula e ca acestia nu pot detine terenuri; dar cetatenii UE si cetatenii statelor cu care Romania are conventii reciproce da

Persoanele juridice de drept privat

-persoanele juridice:societatile reglementate de legea 31/1990, asocieri cu scop lucrativ, fara scop lucrativ, asociatii caritabile, asociatii culturale, sportive, culte religioase.

-obiectul acestui drept il constituie bunurile din patrimoniul lor

-persoanele juridice straine nu pot detine terenuri (chiar daca au asociati romani)

Statul si unitatile sale administrativ-teritorial ca subiecte ale dreptului de proprietate privata

-statul detine spatiul public dar poate detine si bunuri proprietate privata

Continutul si limitele dreptului de proprietate privata

-poate fi exercitat in limitele sale materiale ale obiectului sau; acestea fiind limitele corporale ale bunului ce formeaza obiectul dreptului in discutie, cu ingradirile stabilite de lege

-legea poate limita exercitarea atributelor dreptului de proprietate; de regula acestea fiind folosinta si dispozitia.

-limitele materiale privesc insasi corporabilitatea bunului mobil sau imobil

Categorii de limitari ale dreptului de proprietate

-bunurile declarate de lege ca fiind inalienabile; definitiv, temporar, sau inalienabile in conditii restrictive

-din raporturile de vecinatate

-limitari temporare sau definitive ale folosintei bunurilor

Limitari materiale

-suprafata terenului – orice proprietar trebuie sa cunoasca suprafata terenului. Acest aspect este mentionat in masuratori,planuri si schite. (cartea funciara)

-suprafata de deasupra terenului – dreptul de proprietate asupra terenului cuprinde si spatiul de deasupra lui, conf. art. 559  alin(1). Proprietarul poate folosi spatiul cum doreste: plantatii, constructii, etc. Limitele legale de vecinatate si aeronautica sunt restrictive in privinta constructiilor.

-subsolul terenului – titularul dreptului de proprietate detine subsolul terenului pana in centrul pamantului, cu limitarile legale. (bogatiile subosulului si bunurile de interes public apartin statului)

-terenurile cu ape – limitele materiale se aplica si regimului apelor; apele de suprafata si albiile apartin proprietarului terenului pe care se formeaza sau curg.

Limitele juridice ale exercitiului dreptului de proprietate privata

Limitele legale

-limitele privitoare la folosirea apelor – fondul pe care trece cursul unei ape nu poate face modificari care sa prejudicieze vecinii; cel care beneficiaza de un surplus de apa in schimbul unei compensatii juste poate sa ofere acest surplus celui care nu poate sa-si procure singur apa.

-limite de natura a asigura bune raporturi de vecinatate

  • picatura stresinii
  • distanta minima in constructii
  • distanta minima pentru arbori
  • vederea asupra proprietatii vecinului
  • dreptul la trecere

-limite aplicabile in situatii speciale