Drept civil

Dreptul civil este acea ramura de drept ce reglementeaza relatiile social-patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si/sau juridice ce se afla pe pozitii de egalitate juridica, chiar cand una dintre parti este statul (ca persoana privata si nu ca autoritate publica).

 • Consultanta juridica de specialitate
 • Cereri si actiuni in justitie de orice fel in concordanta cu noile modificari legislative
 • Garantie pentru evictiune
 • Simulatie
 • Rezilierea si rezolutiunea contractelor
 • Revendicare mobiliara si imobiliara
 • Granituire
 • Partaj judiciar
 • Succesiuni
 • Actiuni privind dreptul de servitute
 • Raspundere civila contractuala si delictuala
 • Actiuni in nulitatea actelor
 • Actiuni in anulare si in constatarea a actelor juridice
 • Actiuni privind dob├óndirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune
 • Actiuni in pretentii
 • Actiuni posesorii
 • Uzucapiune
 • Mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri, partaj mostenire
 • Recuperari de creante
 • Iesiri din indiviziune
 • Contraventii
 • Recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei
 • Masuri asiguratorii
 • Evacuari
 • Exproprieri
 • Executari silite
 • Contestatii la executare
 • Redactarea, negocierea, modificarea si incetarea contractelor civile de:
 • Vanzare - Cumparare
 • Imprumut
 • Depozit
 • Donatie
 • Intretinere
 • Inchiriere
 • Renta Viagera
 • Comodat
 • Tranzactii, redactare contracte de orice fel , alte cereri
 • Legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti
 • Asistenta si reprezentare in fata notarului public
 • Negocieri
 • Achizitii imobiliare
 • Reprezentare si asistare in proceduri necontencioase
 • Imobiliare:
 • Recuperarea sumelor de bani de la Autoritatea Nationala pentru restituirea Proprietatilor conform prevederilor Legii 9/1998, Legea 247/2005, Legea 10/2001;
 • Asistenta sau reprezentare in litigii imobiliare (revendicari, exproprieri, evacuari, recuperare investitii imobiliare, granituiri, desfiintare lucrari, partaj - iesire din indiviziune, succesiuni);
 • Operatiuni de intabulare a drepturilor reale si alte operatiuni de cadastru
 • Orice alte activitati de consultanta juridica in materie imobiliara
 • Obtinere cartea tehnica a constructiei
 • Verificarea titlurilor de proprietate in materie imobiliara;
 • Obtinere fisa de date sintetice
 • Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor
 • Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie

Drept Comercial

Potrivit sistemului subiectiv dreptul comercial are ca obiect normele juridice care reglementeaza relatiile sociale nascute din actele juridice la care participa persoanele care au calitatea de comerciant. Conform sistemului obiectiv dreptul comercial are ca obiect relatiile sociale nascute din actele juridice, operatiunile si faptele pe care legea (Codul Comercial Roman, art. 3) le considera fapte de comert si care au acest regim, fara a avea vreo relevanta calitatea persoanei care le realizeaza.

 • Consultanta juridica
 • Contracte comerciale - atestare si redactare
 • Asistare la negocieri de contracte si tranzactii
 • Recuperare debite - executare silita
 • Redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti
 • Procedura somatiei de plata si a ordonantei de plata
 • Mediere, tranzactii in faza procesuala si post procesuala
 • Intocmirea de notificari, somatii, adrese, cereri
 • Obtinere autorizatii de functionare si acorduri de la institutii de stat precum Protectia Mediului, Apele Romane si altele
 • Asistare si reprezentare in operatiuni la Oficiul Registrului Comertului:
 • Infiintare societati comerciale
 • Reprezentare in fata judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti si judetul Ilfov precum si in toata tara
 • Redactare act constitutiv
 • Modificare act constitutiv
 • Rezervare denumire societate
 • Redactare acte aditionale, hotarari A.G.A.
 • Obtinere certificat de cazier fiscal
 • Obtinere certificat constatator
 • Majorare/reducere capital social
 • Cesiune parti sociale/actiuni
 • Intrare/retragere asociati
 • Numire administratori/cenzori
 • Infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante
 • Modificare de sediu, prelungire contracte de sediu
 • Modificare de denumire societate
 • Autorizare de functionare
 • Completare obiecte de activitate
 • Modificare date de identificare asociati
 • Dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment

Drept Administrativ

Reglementeaza relatiile sociale ce apar in activitatea administratiei de stat sau in legatura cu aceasta, adica relatiile intre organele administrative si intre acestea si alte organe de stat, cele dintre administrasie si cetateni; principiile organizarii si functionarii administratiei.

 • Consultanta juridica
 • Redactare de cereri si plangeri prealabile de orice fel
 • Reprezentare in fata instantelor de judecata, institutiilor publice precum si in fata Comisiilor de Disciplina
 • Reprezentare in fata Sindicatelor
 • Contestatii de orice fel impotriva deciziilor emise de institutiile publice

Dreptul Mediului

O ramura mica dar importanta a dreptului, cu reglementari care nu pot fi neglijate. In diferite afaceri sau constructii aveti nevoie de avize sau autorizatii de mediu.

Dreptul Concurentei

A fost definit ca fiind ansamblul de reglementari menite sa asigure, in raporturile de piata interne si internationale, existenta si exercitiul normal al competitiei dintre agentii economici, in lupta pentru castigarea, extinderea si pastrarea clientelei

Dreptul European

Setul de norme adoptate de Comunitatea Europeana

Drept international

Dreptul international reprezinta cadrul legislativ care reglementeaza relatiile intre state sau intre persoane sau entitati de nationalitati diferite. Textele definitorii pentru dreptul international sunt tratatele, conventiile si acordurile. Dreptul international poate fi impartit in doua categorii : dreptul international public si dreptul international privat

Dreptul muncii

 • Consultatii juridice
 • Redactarea de cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri reconventionale, cereri de apel si recurs, ordonante presedintiale, concluzii scrise, intocmirea de acte juridice specifice dreptului muncii;
 • Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata de orice grad pentru:
 • Contractul de munca - negociere, incheiere si desfacere
 • Relatiile dintre angajat si angajator
 • Protectia muncii, P.S.I. si paza
 • Negocieri si medieri
 • Decizii de imputare si angajamente de plata
 • Reincadrarea in munca si plata salariilor restante
 • Disponibilizari, salarii compensatorii, ordonante
 • Stabilirea si plata pensiilor, civile si militare
 • Contestarea deciziei de pensionare si recalcularea pensiei
 • Decaderea din drepturile parintesti
 • Asistenta juridica, consultatii juridice si reprezentarea in fata Caselor de Pensii, a angajatorilor si a instantelor de judecata, pentru evitarea sau rezolvarea diferendelor ce se ivesc in domeniul asigurarilor sociale.

Dreptul Familiei

 • Consultanta juridica
 • Redactare actiuni
 • Asistenta juridica si reprezentare in procese de:
 • Divort
 • Partaj
 • Pensie de intretinere
 • Incredintare spre crestere si educare a copiilor minori
 • Stabilirea sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara acesteia
 • Stabilire program de vizitare minor

Drept societar

 • Consultanta juridica
 • Contracte comerciale - redactare si atestare
 • Asistare la negocieri de contracte si tranzactii
 • Recuperare debite - executare silita
 • Redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti
 • Procedura somatiei de plata si a ordonantei de plata
 • Mediere, tranzactii in faza procesuala si post procesuala
 • Intocmirea de notificari, somatii, adrese, cereri
 • Obtinere autorizatii de functionare si acorduri de la institutii de stat precum Protectia Mediului, Apele Romane si altele
 • Asistare si reprezentare in operatiuni la Oficiul Registrului Comertului:
 • Infiintare societati comerciale
 • Reprezentare in fata judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti si judetul Ilfov precum si in toata tara
 • Redactare act constitutiv
 • Modificare act constitutiv
 • Redactare acte aditionale, hotarari A.G.A.
 • Rezervare denumire societate
 • Obtinere certificat de cazier fiscal
 • Obtinere certificat constatator
 • Majorare/reducere capital social
 • Cesiune parti sociale/actiuni
 • Intrare/retragere asociati
 • Numire administratori/cenzori
 • Infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante
 • Modificare de sediu, prelungire contracte de sediu
 • Modificare de denumire societate
 • Autorizare de functionare
 • Completare obiecte de activitate
 • Modificare date de identificare asociati
 • Dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment

Obtinere Cetatenie

 • Consultanta Juridica
 • Depunere dosar si mentinerea legaturii cu institutiile publice abilitate
 • Actionarea in instanta in situatia intarzierii exagerate in solutionarea dosarelor si acordarea cetateniei

Vize si Permise

 • Recuperare taxa auto de prima inmatriculare
 • Viza de lunga sedere pentru angajare in munca
 • Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale
 • Viza de lunga sedere pentru alte scopuri
 • Viza de lunga sedere pentru strainii membri de familie ai cetatenilor romani
 • Viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei
 • Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati profesionale
 • Viza de lunga sedere pentru studii
 • Viza de lunga sedere pentru activitati umanitare sau religioase
 • Obtinerea autorizatiei de munca in vederea angajarii cetatenilor romani de catre societati comerciale cu sediul in Romania
 • Reprezentare in fata Oficiului Roman pentru Imigrari pentru obtinerea sau prelungirea oricaror tipuri de vize
 • Prelungirea dreptului de sedere
 • Stabilirea domiciliului in Romania

Drept Penal

Dreptul penal reprezinta instrumentul prin care se apara cele mai importante valori sociale impotriva faptelor periculoase.

 • Consultanta juridica
 • Asistenta juridica si reprezentarea in fata organelor de urmarire penala - Politie si Parchet, respectiv a Instantelor judecatoresti de orice grad
 • Redactarea de plangeri, denunturi, memorii, alte cereri
 • Redactarea, depunerea si sustinerea unor cereri avand ca obiect :
 • Consultatii juridice
 • Plangeri prealabile ale persoanelor vatamate
 • Plangeri indreptate impotriva masurilor si actelor dispuse de organele de urmarire penala
 • Luarea masurilor de restituire a unor bunuri
 • Suspendarea urmaririi penale sau a judecatii
 • Interventia in procesul penal a partii responsabile civilmente
 • Liberarea provizorie
 • Revocarea masurilor de siguranta
 • Reabilitari
 • Contestatii in anulare, revizuiri
 • Contopiri, liberari conditionate, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei inchisorii, inlaturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate
 • Contestatii la executare
 • Consultanta juridica pentru:
 • Infractiuni economice
 • Infractiuni financiar-contabile
 • Infractiuni fiscale
 • Infractiuni de fals si uz de fals
 • Infractiuni de serviciu si infractiuni specifice legislatiei muncii
 • Redactari de cereri si plangeri penale
 • Reprezentare si asistenta juridica in procese penale
 • Contraventii
 • Alte cereri

Incepe acum

Contacteaza-ne

Poti lua legatura cu noi prin telefon si email sau poti completa formularul si te cotactam noi.

Telefon : 0756312330
Email : contact@consultantarapida.ro

Formular de contact