blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Arbitrajul

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Doctrina "așteptărilor legitime" și dreptul statului de a reglementa - Consultanta juridica

In acest articol dezvoltam o analiza fata de Doctrina „așteptărilor legitime” și dreptul statului de a reglementa. Daca aveti nevoie de asistenta unui avocat puteti suna acum!

Introducere Doctrina „așteptărilor legitime” și dreptul statului de a reglementa

Arbitrajul este o modalitate comună și extrem de folosită pentru soluționarea litigiilor dintre state și investitori. Statul de soluționare a litigiilor de către investitor (ISDS) utilizează arbitrajul datorită numeroaselor avantaje pe care le aduce. Pe lângă avantajul arbitrajului fiind în mod obișnuit mai rapid decât instanțele judecătorești, părțile sunt de acord în mod normativ cu arbitrul, respectiv cu arbitrii, și astfel pot avea încredere în faptul că arbitrul va fi profesionist, corect și imparțial. În ultimii ani, majoritatea premiilor emise de tribunalele arbitrale se ocupă de „așteptările legitime” ale investitorilor care se opun statelor gazdă, fie cel puțin invocate de reclamant (investitor), ca parte a principiului tratamentului echitabil și echitabil, propriu ca tratament standard sau tribunalul care se ocupă de întrebarea însăși. Chiar dacă doctrina este prezentă și în contextul exproprierii, în acest eseu o voi examina exclusiv din partea tratamentului echitabil și echitabil.

Doctrina „așteptărilor legitime” pune multe întrebări în dreptul internațional al investițiilor, principala din care este interpretarea sa. O definiție a doctrinei nu există în nici o ordine juridică. Acest lucru face dificilă interpretarea și aplicarea în cazuri individuale. În eseu, voi examina totuși tipurile de „așteptări legitime” care au fost construite de-a lungul anilor, în funcție de locul în care investitorul vede că așteptările sale legitime provin sau derivă din. Angajamentele contractuale, reprezentarea unilaterală a statului și dreptul la un cadru de reglementare stabil sunt cele trei domenii principale, în care ar putea fi susținut că statul gazdă a încălcat așteptările legitime ale investitorului străin. Ulterior, voi examina care situații s-au petrecut în care cazuri și în ce aspecte practice i-au afectat decizia de adjudecare a tribunalului.

Dreptul statului de a reglementa este un alt subiect important, strâns asociat cu principiul tratamentului echitabil și echitabil și cu doctrina „așteptărilor legitime”. Aceasta înseamnă că statul gazdă poate să creeze, să aplice, să modifice și să-și desființeze propria lege, directivă sau orice altă sursă legală. O opinie este că doctrina „așteptărilor legitime” împiedică acest lucru în modul în care statele pot fi invitate să compenseze investitorii ori de câte ori măsurile de reglementare devin măsuri de expropriere sau încalcă standardele legitime de tratament. Acest lucru ar sugera că dreptul statelor de a reglementa este limitat și face foarte dificilă modificarea legilor și a dispozițiilor lor naționale sau orice alt tip de modificare a ordinii lor juridice, care ar avea un impact negativ asupra investitorilor, inclusiv acele modificări cu impact negativ cu privire la persoanele fizice și juridice naționale, în același timp. Asta inseamna „asteptari legitime” nu inseamna ca investitorii se pot baza pe legile si prevederile statelor sa nu se schimbe in anumite situatii. Această opinie, precum și opoziția vor fi discutate mai târziu în eseu.

Așteptări legitime în cadrul unui tratament corect și echitabil

Standardul de tratament corect și echitabil (FET) este unul dintre principiile fundamentale ale tratatelor internaționale. Este strâns legată de faptul că tratatele internaționale trebuie interpretate și tratate cu bună credință. [1] Standardul asigură în mod tradițional tratamentul identic, nu diferit sau mai bun al investitorilor străini ca fiind naționali de către statul gazdă. Investitorii străini au totuși nevoie de puțin mai multă protecție prin lege în domeniul lor, datorită faptului că sunt dezavantajați prin faptul că nu participă la sistemul politic național. Străinii nu se angajează în alegerea legislatorilor și nici nu au alte mijloace de a-și exprima preferințele politice cu privire la sistemul juridic național. De aceea, doctrinele precum „așteptările legitime”, în conformitate cu tratamentul corect și echitabil, se aplică atunci când se ocupă de investițiile internaționale.

Cu toate acestea, standardul este acum cerința de „[…] comportament consistent și transparent, fără ambiguități care implică obligația de a acorda și menține un cadru juridic stabil și previzibil necesar pentru a îndeplini așteptările justificate ale investitorului străin” [2]. Opinia unui număr de cadre universitare este că:

„Statele au incercat inainte sa reduca interpretarea expansiva a FET prin stipularea explicita a faptului ca nu necesita un tratament care depaseste standardul minimal de tratare a strainilor si nu creeaza drepturi suplimentare substantiale”. [3]

Prin urmare, este necesar să stabilim ce este standardul și împreună cu acesta doctrina așteptărilor legitime, drepturile și obligațiile de bază și o clauză separată care proclamă limitele.

Prin urmare, este necesar să stabilim ce este standardul și împreună cu acesta doctrina așteptărilor legitime, drepturile și obligațiile de bază și o clauză separată care proclamă limitele.

Termen „așteptări legitime”

După cum sa menționat mai sus, nu există o definiție legală a termenului în orice ordine juridică, națională sau internațională, care să precizeze în mod clar ce anume se poate aștepta în mod legitim de către investitori din partea statelor gazdă și, în consecință, judecător sau tribunal de arbitraj. Ea a provenit și a fost elucidată în jurisprudența Regatului Unit, fiind bazată instinctiv pe justiția naturală, pe principiile sale și pe încercarea de abordare corectă. Astfel, a fost adoptată în multe dintre sistemele juridice naționale. Transpunerea la nivel internațional a avut loc în mod natural prin jurisprudența arbitrală și a fost văzută ca parte a tratamentului echitabil și echitabil fără a avea vreodată un temei juridic. Acest lucru determină necesitatea ca tribunalele să interpreteze sensul în sine. Acest lucru se întâmplă în principal prin acordarea deciziilor arbitrale în cazul în care tribunalul declarat clar și inteligibil explică ce fel de așteptări legitime au sau nu au fost încălcate de către statul care dăunează investitorului și de ce acestea au fost considerate ca atare.

Tribunalul arbitral în timpul dosarului Tecmed [4] a fost primul tribunal care se ocupa de chestiunea internațională pentru a lua în considerare doctrina „așteptărilor legitime” ca parte a unui standard echitabil și echitabil în timp ce decide [5]. A derivat doctrina din principiul bunei credințe, care este aplicată în mare parte din domeniile dreptului internațional, în special în ceea ce privește construirea și respectarea tratatelor internaționale, deoarece ajută statele și națiunile să coopereze. În decizia sa, deși nu a fost folosit termenul „așteptări legitime”, tribunalul a stabilit principiile de bază ale doctrinei, precizând că:

„Investitorul străin așteaptă ca statul gazdă să acționeze într-o manieră consecventă, fără ambiguități și cu totul transparent în relațiile sale cu investitorul străin, astfel încât să știe în prealabil orice reguli și reglementări care vor guverna investițiile sale, precum și obiectivele politicilor și practicilor sau directivelor administrative relevante, pentru a putea planifica investițiile și pentru a se conforma acestor reglementări. Orice acțiune a statului care respectă astfel de criterii trebuie să se refere nu numai la orientările, directivele sau cerințele emise sau la rezoluțiile aprobate, dar și la obiectivele care stau la baza acestor reglementări. De asemenea, investitorul străin se așteaptă ca statul gazdă să acționeze în mod consecvent, și anume să nu revină în mod arbitrar deciziile sau autorizațiile preexistente emise de stat care s-au bazat pe investitor pentru a-și asuma angajamentele, precum și pentru a-și planifica și lansa activitățile comerciale și de afaceri. De asemenea, investitorul se așteaptă ca statul să utilizeze instrumentele juridice care guvernează acțiunile investitorului sau investiția în conformitate cu funcția atribuită în mod obișnuit acestor instrumente și să nu priveze investitorul investiției sale fără compensația necesară „[6].

Prin care a încercat în esență să introducă un fel de standard care ar putea fi folosit pentru viitoarele tratate de investiții și soluții de litigii de la acestea. Cu toate acestea, aceasta a ajuns la o mulțime de critici, nu numai de la alte tribunale arbitrale, dar și de profesioniști în domeniul dreptului internațional și a domeniilor de investiții. Una dintre păreri, așa cum a văzut profesorul australian Zachary Douglas, este că „standardul” Tecmed „nu este de fapt un standard, este mai degrabă o descriere a unei reglementări publice perfecte într-o lume perfectă la care toate statele ar trebui să aspire, puțini (dacă există) vor ajunge vreodată „[7].

Interpretarea originală a termenului este foarte largă și are ca rezultat încorporarea oricărui tip de încălcare a unui contract de investiții ca o încălcare a doctrinei „așteptărilor legitime”, și, prin urmare, tribunalele arbitrale care o consideră o încălcare a unui tratat. Această abordare impune statului gazdă să acționeze într-o asemenea manieră de claritate, stabilitate și certitudine, asigurându-se că investitorul străin cunoaște în orice moment, cu o imagine de ansamblu și în prealabil despre fiecare lege sau alt regulament din partea sistemului juridic care se referă la domeniul său din investiții [8]. În cazul Tecmed, statul a înlocuit licența nelimitată a acțiunilor investitorului cu o licență limitată în timp, ceea ce a dus la afirmația că schimbarea spațiului comercial și legitim al investiției încalcă tratatul de investiții echitabil dintre Spania și Mexic. „În această perspectivă, doctrina, bazată pe neschimbarea reglementărilor și a politicilor statului-gazdă, oferă investitorului un drept inerent al așteptărilor legitime, cu excepția cazului în care statul găsește un motiv să-l modifice. În plus, a fost luată în considerare încrederea investitorului pentru stabilizarea investiției. „[9]

Termenul doctrinei a fost ulterior modificat într-un concept mai specific în cazul Thunderbird v. Mexic. Tribunalul a trebuit să decidă dacă o scrisoare oficială de asigurare din partea oficialilor era suficientă pentru a aduce o cerere de așteptare legitimă. Thunderbird Gaming Corporation și-a făcut investiția pe baza asigurării de către stat a faptului că regulamentul său nu se referă la mașinile furnizate de corporație. Mexicul a revocat ulterior asigurarea prin declararea mașinilor drept „echipament de jocuri de noroc” și închiderea facilităților de joc care au provocat daune companiei. Tribunalul arbitral a concluzionat că reclamantul nu este în măsură să pretindă încălcarea încrederii legitime în această situație și a stabilit în mod colectiv că:

„Având în vedere jurisprudența recentă privind investițiile și principiul bunei-credințe a dreptului cutumiar internațional, conceptul de” așteptări legitime „se referă, în contextul cadrului NAFTA, la o situație în care comportamentul unei părți contractante creează așteptări rezonabile și justificabile din partea a unui investitor (sau a unei investiții) care să acționeze pe baza comportamentului menționat, astfel încât nerespectarea de către partea NAFTA a acestor așteptări poate determina ca investitorul (sau investiția) să sufere despăgubiri. „[10]

Nu trebuie să spunem că acest lucru poate fi aplicat în orice caz și în litigiu fără a se uita la detaliile și atributele specifice ale anumitor cazuri. Nerespectarea promisiunii trebuie analizată din diferite aspecte. Următoarea parte a lucrării va încerca să analizeze acele domenii și diferitele particularități.

Angajamente contractuale Doctrina „așteptărilor legitime” și dreptul statului de a reglementa

Contractele sunt principalul instrument al legii care asigură stabilitatea și previzibilitatea între părți, în circumstanțele noastre, investitori și state. Este necesar să se facă distincția între obligațiile contractuale și cele pe care statul gazdă o au care derivă din dreptul internațional. În acest fel, se poate determina ce fel de așteptări sunt încălcate, pe care investitorul străin le poate pretinde. Cazurile referitoare la aceste probleme sunt destul de consecvente în hotărâri și diferențiază clar situațiile. [11] Așteptările contractuale sunt protejate de legislația națională și, prin urmare, pot fi revendicate în fața unei instanțe naționale din cauza încălcării contractului, însă nu pot fi văzute ca fiind protejate printr-un tratat bilateral de investiții (BIT) și revendicate într-o ISDS înainte de o procedură internațională Tribunal arbitral. După cum se arată în cazul Parkerings v. Lituania:

„Este evident că nu orice speranță se ridică la o așteptare în temeiul dreptului internațional. Așteptarea unei părți la un acord de îndeplinire obișnuită a obligației de către cealaltă parte nu este neapărat o așteptare protejată de dreptul internațional. Cu alte cuvinte, contractele implică așteptări intrinseci ale fiecărei părți care nu se ridică la așteptările înțelese în dreptul internațional. Într-adevăr, partidul a cărui așteptare contractuală este frustrat ar trebui, în anumite condiții, să solicite despăgubiri în fața unui tribunal național „. [12]

Pe de altă parte, obligațiile contractuale merită cel mai înalt nivel de protecție, deoarece părțile însele sunt de acord cu termenii stabiliți și dedicați acestora. În cazul MTD contra Chile, organul guvernamental chilian a semnat un contract cu investitorul, aprobând investiția planificată pentru construirea unui oraș într-o zonă care urma să fie rezonată înainte ca planurile să poată continua. Autoritățile chiliene responsabile de agricultură și zonele de rezonanță, însă mai târziu, după ce investiția fusese făcută, au refuzat să aibă loc procesul de rezonare, pe motiv că ar fi împotriva legii. Tribunalul a concluzionat că aprobarea unei investiții de către FIC (organismul guvernului chilian) pentru un proiect care era împotriva politicii urbane a guvernului a fost o încălcare a obligației FET a Chinei. [13] Așteptările deținute de reclamant au apărut dintr-o obligație contractuală și au fost rezonabile în acest caz.

Reprezentarea unilaterală a statului

Au existat cazuri în care investitorul a formulat reclamații la un tribunal arbitral în care încălcarea încrederii legitime se baza pe o anumită promisiune sau asigurare făcută de statul gazdă, care ulterior a fost modificată, neîndeplinită sau pur și simplu ignorată de către administrația statului . În acest context, vorbim de promisiuni făcute într-un alt mod decât printr-un contract care a fost discutat mai sus.

În unele cazuri, așteptările legitime se bazează pe asigurări specifice ale statului-gazdă. Acestea pot fi acordate fie înainte de primul pas în procesul de investiție, fie mai târziu după realizarea investiției. În cazul în care investitorul sa bazat pe asigurările acordate după începerea procesului de investiții și a ajustat următoarele decizii de investiții, s-ar fi putut crea așteptări care merită protejate internațional.

În cazul Metaclad v. Mexic, societatea din S.U.A. a primit un permis din partea guvernului mexican de a construi un depozit de deșeuri periculoase în Mexic. După începerea construcțiilor, societatea a primit o notificare că acționează în mod ilegal fără permis de construcție municipală, care a fost refuzat după procedură. aplicată pentru aceasta. Între timp, a fost elaborat și adoptat un decret ecologic, proclamând zona în care a fost construit situl ca zonă naturală protejată. Aceste acțiuni efectuate de statul gazdă au constatat că încalcă tratamentul corect și echitabil, deoarece societatea se aștepta în mod legitim să primească un permis, așa cum a fost asigurat anterior de guvern. Tribunalul a declarat că:

„Metalclad era îndreptățită să se bazeze pe reprezentările funcționarilor federali și să creadă că avea dreptul să-și continue construcția depozitului de deșeuri. Urmând sfatul acestor funcționari și depunerea cererii de autorizare municipală
Metalclad acționa pur și simplu cu prudență și în speranța totală că permisul ar fi acordat. „[14]

Cazul Frontier Petroleum contra Cehiei era diferit. Reclamantul a primit două scrisori trimise de Ministerul Ceh al Industriei și Comerțului, în care Ministerul a sugerat că statul va avea posibilitatea de a începe negocierile cu investitorul. Tribunalul a considerat că acest lucru este doar un „semnal adresat reclamantului că există o posibilitate ca statul să negocieze” și că cele două scrisori „nu au furnizat o bază adecvată pentru ca reclamantul să se bazeze pe o formă de reprezentare sau așteptare” 15]

Dreptul statului de a reglementa și dreptul la un cadru de reglementare stabil
Fiecare stat ar trebui să-și poată exercita propria putere legislativă și executivă ca subiect suveran al dreptului internațional. Așa cum a subliniat tribunalul în cazul menționat anterior Parkerings v. Lituania,

„Este dreptul și privilegiul incontestabil al fiecărui stat de a-și exercita puterea legislativă suverană. Un stat are dreptul de a adopta, modifica sau anula o lege la discreția sa. Cu excepția existenței unui acord, sub forma unei clauze de stabilizare sau altfel, nu există nicio obiecție în legătură cu modificarea adusă cadrului de reglementare existent la momentul în care investitorul și-a făcut investiția „[16].

„În interpretarea standardului, pot fi luate în considerare” așteptările legitime „ale investitorului. Cu toate acestea, acest lucru este posibil numai în cazul în care o parte a acordului a făcut declarații clare și specifice pentru a convinge investitorul să realizeze sau să mențină investiția și pe care investitorul sa bazat și care ulterior nu a fost respectat de acea parte. Intenția este de a clarifica faptul că un investitor nu se poate aștepta legitim ca regimul general de reglementare și de drept să nu se schimbe „[17].

Pretențiile aduse la tribunale cu privire la acest tip de situație diferă de la caz la caz. Mai exact, în unele cazuri, litigiul a fost soluționat în favoarea reclamantului, investitorului, iar reglementările statului au fost astfel respinse prin acest mijloc, de ex. cazul LG & E contra Argentina, unde „tribunalul a citat jurisprudența în curs privind cerința de stabilitate ca furnizând” un standard în curs de dezvoltare echitabil și echitabil în dreptul internațional „. Acesta a constatat că, prin încălcarea sau eliminarea garanțiilor încorporate în legile și reglementările relevante, Argentina „a desființat complet cadrul juridic construit pentru a atrage investitorii” [18]. Pe de altă parte, au existat situații în care tribunalul a constatat o lipsă de rezonabilitate din partea investitorului, ceea ce a condus la declararea neîntemeiată a pretenției sale, de exemplu în cazul discutat deja Thunderbird v. Mexic, unde tribunalul, în opinia mea, a hotărât că „oricare ar fi standardul aplicat în cazul de față – fie cel mai larg, fie cel mai restrâns – Tribunalul nu constată că Oficio a generat o așteptare legitimă pe care EDM ar putea să o investească în mod rezonabil în exploatarea mașinilor sale în Mexic.” [19] Rațiunea este un aspect-cheie al abordării dreptului de reglementare și a așteptărilor legitime ale investitorilor.

„Ideea că așteptările legitime, și, prin urmare, FET, implică stabilitatea cadrului legal și de afaceri, pot să nu fie corecte dacă sunt formulate într-o formulă prea largă și necalificată. FET ar putea însemna înghețarea virtuală a reglementării juridice a activităților economice, spre deosebire de puterea de reglementare normală a statului și de caracterul evolutiv al vieții economice. Cu excepția cazului în care statul face investiții specifice promisiunilor sau declarațiilor, acesta din urmă nu se poate baza pe un tratat de investiții bilaterale ca un tip de poliță de asigurare împotriva riscului de modificare a cadrului juridic și economic al statului gazdă. O astfel de așteptare nu ar fi nici legitimă, nici rezonabilă. „[20]

Multe alte perspective trebuie să fie luate în considerare atunci când se stabilește dacă un stat schimbă regulamentele în mod necesar din motive importante din punct de vedere social, economic, de mediu, demografic sau de altă natură sau pur și simplu pentru că doresc să își actualizeze legile. Caracterizarea politică este, de asemenea, o justificare viabilă a cadrului legal de schimbare. Lituania este un exemplu în care structura politică și, împreună cu ea, sistemul juridic se transformă din modelul anterior sovietic în model democratic și mai „vest-european” și în care tribunalul a avut acest lucru în minte și pe baza acesteia a decis împotriva reclamantului . Investitorul ar fi trebuit să fie conștient de schimbările greu de imprevizibile în lege care ar putea apărea în viitorul apropiat și să considere riscul pe care îl lua. Circumstanțele acordate nu ar fi putut înclina un mediu juridic stabil. Totuși, investit în stat, reclamantul a ales să-și asume un risc de afaceri și ar fi putut încerca să-și protejeze investiția prin includerea unei clauze de stabilizare sau a altor mijloace în acordul de investiții prezentat, asigurându-și astfel poziția cu neașteptatele schimbări nevăzute. ]

O altă ilustrare ar fi Methanex v. SUA. Reclamantul a încercat să pretindă o încălcare a așteptărilor sale legitime care ar fi cauzat leziuni atunci când interzicerea utilizării anumitor produse chimice a fost impusă în California. În ciuda revendicărilor, tribunalul a declarat că așteptările nu sunt legitime pe motiv că investitorul a intrat într-un mediu politic în care utilizarea și impactul substanțelor chimice au fost monitorizate în mod continuu de către instituțiile guvernamentale de protecție a mediului și de sănătate la nivel de stat și federal și de obicei interzise sau restricționate de mediu și / sau de sănătate. [22]

Se poate spune cu siguranță că există o serie de motive pentru care un stat poate modifica legiuitorul și le poate lua în considerare la emiterea unui premiu, spre deosebire de decizia orală în favoarea investitorilor de a-și proteja afacerea de schimbare.

Doctrina „așteptărilor legitime” și dreptul statului de a reglementa Concluzie

Doctrina „așteptărilor legitime” funcționează ca o protecție a investitorilor străini împotriva statului gazdă pentru a asigura un loc sigur și sigur pentru investiții. Chiar dacă nu are temei juridic și nu este menționată în mod explicit în nici un tratat sau în acorduri, acesta a devenit cunoscut și acceptat ca parte a unui standard echitabil și echitabil de tratament. Poate proteja acordurile părților, astfel încât investitorii să se simtă mai puțin expuși riscului atunci când decid să investească într-un anumit stat sau nu. Statul gazdă este obligat să susțină tranzacțiile încheiate într-un tratat sau un acord, precum și să se asigure că nu acționează în așa fel încât cealaltă parte nu ar fi putut prevedea și să provoace daune investitorilor sau pierderilor de profit din cauza unor astfel de acțiuni . Statul trebuie să fie atent atunci când modifică legile și regulamentele și nu numai acelea care au fost garantate în mod specific în scris să nu se schimbe. Cu toate acestea, aceste garanții au fost, în opinia mea, considerate într-un aspect foarte larg în ultimii ani, ceea ce a făcut dificilă ca numeroase state să-și îndeplinească puterile legislative, așa cum ar dori, fără a fi aduse în fața unui tribunal arbitral pentru încălcarea așteptărilor legitime.

Tribunalele au interpretat frecvent doctrina într-o manieră extinsă și au decis în favoarea investitorilor. Acest lucru a dus la întrebarea a ceea ce este încă și a ceea ce nu mai este rezonabil, unde să traseze linia dintre așteptările legitime și cele exagerate și unde se încheie protecția investitorilor străini și începe dreptul statului de a-și reglementa propria legislatură. Este important să determinați dacă au fost făcute promisiuni de către statul gazdă înainte de investiția inițiată sau ulterioară. Acordurile contractuale uneori evocă încălcarea așteptărilor legitime, dar nu pot fi privite ca atare, fără o investigație suplimentară a situației. Promisiunile făcute de sistemul administrativ al statului, de executiv sau de orice alt oficial au un rezultat similar. Dreptul la un cadru de reglementare stabil este privit uneori de către investitor ca fiind dreptul de a lua în considerare regulamentele de a nu schimba deloc, mai ales atunci când ar însemna modificări care nu sunt în favoarea lor. Cu toate acestea, situația trebuie evaluată în funcție de circumstanțele fiecărui stat gazdă în parte, inclusiv de aspectele sociale, economice, de mediu și demografice, împreună cu dezvoltarea generală a țării. Comportamentul propriu al investitorului joacă, de asemenea, un rol în judecarea așteptărilor fiind legitimă, rezonabilă sau excesivă. Cred că este datoria investitorului să analizeze întregul risc pe care îl ia înainte de a investi într-un stat străin și să fie pregătit pentru ajustări sau revizuiri bruște ale cadrului legal al statului, în principal în țările în curs de dezvoltare, fără a menționa responsabilitatea investitorilor de a fi definitiv despre ce fel de afacere încep cu toate particularitățile în aer liber. În caz contrar, așteptările lor legitime nu pot fi considerate legitime și protejate în conformitate cu dreptul internațional și standardul de tratament echitabil și echitabil ca atare. Cu toate acestea, nu precizez că statul poate modifica orice fel de lege fără a lua în considerare investitorii străini activi în zona sa. Este obligația statului să respecte promisiunile pe care le-a făcut, în vreun fel, în cea mai mare măsură posibilă.

Din cauza lipsei unei legi sau a oricărui tip de definiție a doctrinei, este de competența tribunalelor să decidă despre așteptările legitime în fiecare caz, luând totul în considerare și echilibrând astfel dreptul de reglementare al statului și interesele investitorilor și prosperitatilor.

Note de subsol Doctrina „așteptărilor legitime” și dreptul statului de a reglementa

[1] Articolul 31 din Convenția de la Viena prevede că „un tratat va fi interpretat cu bună-credință, în conformitate cu sensul obișnuit care trebuie acordat termenilor tratatului în contextul lor și în lumina obiectului și scopului acestuia.” Națiunile Unite, Convenția de la Viena privind legea tratatelor, 23 mai 1969, Organizația Națiunilor Unite, Seria tratatelor, vol. 1155, p. 331, disponibil la: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a10.html [accesat la 12 decembrie 2018].

[2] LG & E Energy Corp., LG & E Capital Corp. și LG & E International, Inc. împotriva Republicii Argentina, ICSID nr. ARB / 02/1, Premiu la 25 iulie 2007, par. 133.

[3] Răspunsul unui grup de 120 de cadre universitare, disponibil la http://trade.ec.europa.eu/consultations-archive/isds/index.cfm?id=908631053251619314&type=2 [accesat la 12 decembrie 2018].

[4] Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. Statele Unite Mexicane, ICSID nr. ARB (AF) / 00/2, Premiul din 29 mai 2003.

[5] Potesta, M., Așteptări legitime în dreptul investițiilor în investiții: Înțelegerea rădăcinilor și a limitelor unui concept controversat, în revizuirea ICSID (mai 2013), p. 13.

[6] Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. Statele Unite Mexicane, ICSID nr. ARB (AF) / 00/2, Premiu la 29 mai 2003, paragraful 154.

[7] Nimic dacă nu este critic pentru arbitrajul tratatului de investiții: Occidental, Eureko și Methanex, Arbitration International Journal, volumul 22, p. 28.

[8] Zeinab, așteptările legitime ale investitorului și interesele statului gazdă în investițiile străine, revizuirea economică și financiară asiatică, 2014, 4 (12): 1906-1918, p. 1909.

[9] Ibid.

[10] International Thunderbird Gaming Corporation v. Mexic, NAFTA / UNCITRAL, Premiu la 26 ianuarie 2006, paragrafe. 147-148.

[11] Potesta, M., Așteptări legitime în dreptul investițiilor în investiții: Înțelegerea rădăcinilor și a limitelor unui concept controversat, în revizuirea ICSID (mai 2013), p. 17.

[12] Parkerings-Compagniet AS împotriva Lituaniei, ICSID Cazul nr. ARB / 05/8, Premiu pe 11 septembrie

2007, par. 344.

[13] MTD Equity Sdn. Bhd. Și MTD Chile S.A. v. Chile, Cazul ICSID. ARB / 01/7, Premiul la 25 mai 2004, alin. 163, 166.

[14] Metalclad Corp. v. Mexic, ICSID Cazul nr. ARB (AF) / 97/1, Premiu la 30 august 2000, paragraful 89.

[15] Frontier Petroleum Services Ltd împotriva Republicii Cehe, UNCITRAL / PCA, Premiul final la 12 noiembrie 2010, par. 76, 455, 465.

[16] Parkerings-Companiet AS împotriva Lituaniei, ICSID Cazul nr. ARB / 05/08, Premiul din 11 septembrie 2007, par. 332.

[17] Consultarea publică privind modalitățile de protecție a investițiilor și ISDS în TTIP, document al Comisiei Europene, 2014, disponibil la http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152280.pdf [accesat 12 decembrie 2018].

[18] Potesta, M., Așteptări legitime în dreptul investițional al tratatelor investiționale: Înțelegerea rădăcinilor și a limitelor unui concept controversat, în revizuirea ICSID (mai 2013), p. 28-29. Vezi LG & E Energy Corp et al. v. Argentina, ICSID Cazul nr. ARB / 02/1, Hotărârea privind răspunderea, 3 octombrie 2006, alin. 125.

[19] International Thunderbird Gaming Corporation v. Mexic, NAFTA / UNCITRAL, Premiu la 26 ianuarie 2006, paragrafe. 147-148.

[20] EDF (Services) Limited împotriva României, ICSID Cazul nr. ARB / 05/13, acordat la 8 octombrie 2009, paragraful 217.

[21] Parkerings-Companiet AS împotriva Lituaniei, ICSID Cazul nr. ARB / 05/08, Premiu la data de 11 septembrie 2007, par. 335-336.

[22] Methanex Corporation împotriva SUA, NAFTA / UNCITRAL, Premiul final al Tribunalului pentru jurisdicție și merite, 3 august 2005, Partea IV – Ch. D, par. 9.