blog-post
Acum 4 ani

Postat In: Blog

Scris de: Avocat Florin VasilescuAvocat Florin Vasilescu

Tag-uri:

Cum se aplica legea civila in Romania - Consultanta juridica

Cum se aplica legea civila in Romania vom explica in continuare; in acest articol ce a fost atent redactat pe intelesul oricui. Aplicarea legii civile se imparte in doua categorii: aplicarea legii civile in timp si aplicarea legii civile in spatiu.

1.Cum se aplica legea civila in timp in Romania

In codul civil Art.6 alin(1) prevede ca legea civila se aplica in intervalul de timp cat este in vigoare.
Probleme apar cand legile civile se succed, iar in acel moment trebuie sa tinem cont de 2principii:
-principiul neretroactivitatii legii civile noi.
-principiul aplicarii imediate a legii civile noi, cu exceptia ultraactivitatii legii vechi.

Principiul neretroactivitatii legii civile reprezinta principiul conform caruia o lege civila se aplica numai situatiilor ivite in practica dupa intrarea ei in vigoare, iar nu si situatiilor anterioare.

Aplicarea imediata a legii civile noi si exceptia ultraactivitatii legii vechi:
-se intelege regula de drept conform careia, de indata ce a fost adoptata, legea civila noua se aplica tuturor situatiilor ivite dupa intrarea ei in vigoare, excluzand aplicarea. Exceptia ultraactivitatii legii civile vechi. Care inseamna aplicarea la unele situatii detrminate, a legii civile vechi, desi a intrat in vigoare o noua lege civila.

Criteriul neretroactivitatii

-facta praeterita, adica faptele constitutive, modificatoare sau extinctive de situatii juridice, realizate in intregime inainte de intrarea in vigoare a legii noi, cat si efectele produse de acea situatie juridica inainte de acest moment poate fi aplicata numai legea veche.
-facta pendentia, adica situatiile juridice in curs de formare, modificare sau stingere la data intrarii ei in vigoare, se va aplica legea noua.
-facta futura, adica situatiile juridice care se vor naste, modifica sau stinge dupa intrarea in vigoare a legii noi, precum si efectele viitoare ale situatiilor juridice trecute, se va aplica leagea noua.

a)Legea aplicabila actului juridic

-aplicarea legii in vigoare la data incheierii actului juridic nu numai in privinta conditiilor de validitate sau a nulitatii, dar si pentru alte aspecte ce privesc incheierea actului juridic, pentru alte cauze de ineficacitate, pentru regulile de interpretare a actului, pentru efectele actului juridic(inclusiv cele produse dupa intrarea in vigoare a unei legi noi), pentru executarea obligatiilor asumate de parti, pentru incetarea actului juridic.

Nulitatea sau alta cauza de ineficacitate a actului juridic(de exemplu: inopozabilitatea, caducitatea, revocarea, rezolutiunea, etc) este supusa legii in vigoare in momentul incheierii actului. Exemplu:
-validitatea casatoriei incheiate inainte de data intrarii in vigoare a Codului Civil din 2009 se stabileste potrivit dispozitiilor legii in vigoare la data incheierii ei.
-validitatea clauzei de inalienabilitate instituite prin conventie sau testament este guvernata de legea in vigoare la data incheierii conventiei sau testamentului.
-rezulta ca proprietate comuna in devalmasie poate avea ca izvor si actul juridic numai pentru actele juridice incheiate dupa intrarea in vigoare a Codului Civil din 2009.

b)Legea aplicabila prescriptiei extinctive si decaderii

-prescriptiile extinctive incepute si implinite sub imperiul reglementarii anterioare nu sunt supuse dispozitiilor legii noi; deoarece ele reprezinta situatii juridice trecute. Prescriptia extinctiva sub toate aspectele: inceput, termen, suspendare, intrerupere, repunere in termen.

c)Legea aplicabila accesiunii, uzucapiunii si posesiei

-accesiunea:
1)naturala asupra animalelor se aplica situatiilor nascute dupa intrarea Codului Civil in vigoare; in toate cazurile in care accesiunea imobiliara artificiala presupune exercitarea unui drept de optiune de catre proprietarul imobilului, efectele accesiunii sunt guvernate de legea in vigoare la data inceperii accesiunii.

2)accesiunea este supusa legii in vigoare la data producerii sau savarsirii imprejurarii sau faptei care atrage incidenta accesiunii, iar, pentru ipoteza unor fapte continue, intereseaza legea in vigoare la data inceperii.

-uzucapiunea, inceputa si neimplinita la data intrarii in vigoare a legii noi sunt in intregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit. Ipoteze:
1)in cazul in care posesia a inceput sub imperiul reglementarii anterioare, atunci aceasta reglementare este aplicabila uzucapiunii.

2)in cazul in care posesia asupra unui imobil a inceput dupa intrarea in vigoare a Codului Civil din 2009, dar la data inceperii posesiei nu era deschisa carte funciara pentru imobilul respectiv, uzucapiunea este supusa dispozitiilor Codului civil din 1864.

3)daca posesia asupra unui imobil a inceput dupa intrarea in vigoare a Codului Civil din 2009 si la data inceperii posesiei era deschisa carte funciara pentru acel imobil, uzucapiunea este guvernata de dispozitiile Codului Civil din 2009.

4)uzucapiunea mobiliara, in conditiile art.939 Codul Civil 2009, poate fi invocata numai in cazul in care posesia a inceput dupa intrarea in vigoare a Codului civil din 2009.

Art. 939 Dobândirea bunului mobil în temeiul uzucapiunii
Acela care posedă bunul altuia timp de 10 ani, în alte condiţii decât cele prevăzute în prezenta secţiune, poate dobândi dreptul de proprietate, în temeiul uzucapiunii. Dispoziţiile art. 932 alin. (2), art. 933 şi 934 se aplică în mod corespunzător.
Posesia, in afara dispozitiilor referitoare la unul dintre efectele acesteia(uzucapiunea). Interventirea detentiei in posesie este supuisa legii in vigoare la data aparitiei cazului de interventire.

d)Legea aplicabila dezmembramintelor dreptului de proprietate privata

Sunt supuse prevederilor Codului civil din 2009 numai dreptul de superficie constituit dupa intrarea lui in vigoare.
Dreptului de uzufruct (precum si, pentru identitate de ratiune, a dreptului de uz si de abitatie, acestea fiind varietati de uzufruct) regula potrivit careia exercitarea acestuia, dupa intrarea in vigoare a Codului civil din 2009, este guvernata de noua reglementare.

e)Legea aplicabila in materie de carte funciara

Prevederile din noua reglementare referitoare la proba dreptului de proprietate cu extrasul de carte funciara pentru imobilele inscrise in cartea funciara se aplica numai dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala si deschiderea, la cererea sau din oficiu, a cartilor funciare pentru imobilele respective, pana atunci inscrierea in carte funciara a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale, pe baza actelor prin care s-au transmis, constituit ori modificat in mod valabil, facandu-se numai in scop de opozabilitate fata de terti.

f)Legea aplicabila faptelor juridice licite ca izvoare de obligatii

Obligatiile nascute din faptele juridice extracontractuale sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data producerii ori, dupa caz, a savarsirii lor. Obligatiile extracontractuale nascute inainte de intrarea in vigoare a Codului civil sunt supuse modurilor de stingere prevazute de acesta.
In cazul gestiunii de afaceri se aplica legea care era in vigoare la data la care a inceput gestiunea. Adica la data efectuarii primului act material sau juridic cu intentia de a gera interesele altuia.
Plata nedatorata este guvernata de legea in vigoare la data la care a fost efectuata. Adica la data la care solvensul a executat obligatia de care nu era tinut.
Imbogatirea fara justa cauza este reglementata de legea in vigoare la data la care s-a produs imprejurarea ce a condus la imbogatirea neimputabila dar fara temei juridic, a unei persoane in detrimentul saracirii altei persoane.
Modurile de stingere a obligatiilor nascute pe temeiul gestiunii de afaceri, platii nedatorate si imbogatirii fara justa cauza cad sub incidenta legii in vigoare la data cand se produce stingerea.

g)Legea aplicabila faptelor ilicite ca izvoare de obligatii

Raspunderea pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii este guvernata de legea in vigoare in momentul savarsirii faptei ilicite.

h)Legea aplicabila in materie de mostenire

Mostenirea legala este guvernata de legea in vigoare la data deschiderii succesiunii. Adica la data decesului despre a carui mostenire este vorba.

i)Legea aplicabila efectelor viitoare ale altor situatii juridice trecute

Ca si in cazul actelor juridice, efectele viitoare ale altor situatii juridice sunt guvernate, ca regula, de legea in vigoare la data savarsirii ori producerii lor.

j)Legea aplicabila garantiilor
Constituirea garantiilor este guvernata de legea in vigoare la data constituirii; indiferent de legea in vigoare la data la care s-ar formula ori solutiona cererea privind valabilitatea constituirii.

Cum se aplica legea civila in spatiu in Romania


Conform Art.7 alin (1) Codul civil se aplica pe intreg teritoriul tarii in afara de cazul in care se prevede altfel, iar actele normative adoptate, in conditiile legii, de autoritatile si institutiile administratiei publice locale se aplica, asa cum arata art.7 alin (2) Codul civil in raza lor de comnpetenta teritoriala.

Cum se aplica legea civila in Romania asupra persoanelor

-destinatarii legii civile sunt subiectele de drept civil, deci persoanele fizice si persoanele juridice.

Interpretarea legii civile

Legea civila este facuta in asa fel incat sa fie aplicata unor situatii multiple. Astfel enunturile pot fi formulate generic, iar termenii sa aiba intelesuri diferite. Acestea cuprinzand o gama larga de intelesuri. In special in domeniul juridic. Societatea evolueaza, iar noi trebuie sa interpretam legile civile pentru a descoperi daca anumite legi se pot aplica unor situatii noi aparute in viata cotidiana.

Clasificarea interpretarii normelor de drept civil

1)Interpretarea in functie de organul ori persoana de la care provine;- poate fi interpretarea oficiala de la organul care a emis norma;sau de la organul jurisdictional (o instanta)

2)interpretarea literala, interpretarea extensiva si interpretarea restrictiva.- exista concordanta deplina intre textul de lege si situatia practica. Textul poate fi restrans formulat astfel poate fi aplicata o interpetare extitiva. Cand formularea este prea larga a normei poate fi aplicata interpretarea restrictiva.

3)interpretarea gramaticala, interpretarea sistematica, interpretarea istorico-teologica si interpretarea prin analogie.- lamurirea normei pe baza regulilor gramaticii. Se tine cont de lagaturile normei de interpetat cu alte norme juridice. Trebuie sa tinem cont si de finalitatea urmarita de legiuitor eventual intr-un context istoric. Logica formala si sistemul de argumentare pe care se sprijina, unde exista aceleasi ratiuni trebuie aplicate aceleasi norme juridice.